02/10/2023 23:18

LŽA Ētikas komisijas atzinums par Iecavas novada domes sūdzību