13/04/2024 05:26
Search

LŽA Ētikas komisijas atzinums par uzņēmuma KS Vitronic Baltica un partneri sūdzību

LŽA Ētikas komisija saņēma un izskatīja uzņēmuma KS Vitronic Baltica un partneri 2012.gada 20.jūnija sūdzību par LŽA biedra Andreja Hramcova sižetu 2012.gada 18.jūnija TV3+ raidījumā „Kriminal+”, kurā bija stāstīts par atsevišķu privātpersonu akciju pirms pārvietojamiem fotoradariem izlikt brīdinājumus. Lai gan A.Hramcovs tika divas reizes aicināts sniegt savu atbildi uz KS Vitronic Baltica un partneri iesniegumu, viņš no šīs iespējas atteicās. Iepazīstoties ar uzņēmuma sūdzību un noskatoties minēto sižetu, LŽA Ētikas komisija vienbalsīgi atzīst, ka sūdzība ir pamatota un žurnālists Andrejs Hramcovs ir pārkāpis vairākus ētikas kodeksa punktus:

1) Sižetā vairākkārt tiek norādīts, ka, saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, pirms fotoradariem jābūt izliktām brīdinājuma zīmēm. Žurnālists apgalvo, ka „pēc noteikumiem, pirms fotoradariem jābūt savlaicīgi izliktām brīdinājuma zīmēm, bet, ja tās uzstādīs, tad uzņēmuma Vitronic Baltica bizness izputēs”.

Latvijas likumdošana un spēkā esošie MK noteikumi nenosaka, ka pirms pārvietojamiem fotoradariem obligāti jābūt uzstādītai brīdinājuma zīmei. Līdz ar to Ētikas komisija atzīst, ka žurnālists ir pārkāpis Ētikas kodeksa 2.1. punktu, kas nosaka, ka žurnālista uzdevums ir sniegt sabiedrībai patiesu un pārbaudītu informāciju.

2) LŽA Ētikas komisija arī atzīst, ka Andrejs Hramcovs ir pārkāpis Ētikas kodeksa 2.2. un 2.3. punktu, kas nosaka, ka faktu izklāstam žurnālista veidotajā saturā jābūt objektīvam, skaidram, bez falsifikācijas vai maldināšanas, un žurnālists gādā par viedokļu daudzveidību, pat ja šie viedokļi šķiet pašam nepieņemami. Lai gan žurnālists ir intervējis uzņēmuma KS Vitronic Baltica un partneri pārstāvi, sižetā izmantots tikai viens teikums, kurš, izrauts no konteksta, rada maldīgu priekšstatu par uzņēmuma darbību un pašreizējo Latvijas likumdošanu.

Nemot vērā iepriekš minēto, LŽA Ētikas komisija izsaka aizrādījumu žurnālistam Andrejam Hramcovam un aicina turpmāk ievērot Ētikas kodeksu, kuru viņš pats brīvprātīgi parakstījis un solījis ievērot, iestājoties Žurnālistu asociācijā.