18/07/2024 21:09
Search

LŽA Ētikas komisijas paziņojums par profesionālās ētikas pārkāpumu, publiskojot orgānu donora datus

Rīgā, 2016.gada 24.novembrī

Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) Ētikas komisija asi nosoda nekrietno un nepamatoto iejaukšanos personu privātajā dzīvē, vietnēs vipi.lv un slavenibas.lv publiskojot orgānu donora personas datus.

LŽA Ētikas komisija aicina citus medijus nepārpublicēt šo informāciju, lai novērstu atkārtotu iejaukšanos orgānu donores tuvinieku personiskajā dzīvē.

LŽA Ētikas komisija aicina abu tiešsaistes vietņu īpašniekus izdzēst publicēto un padarīt informāciju nepieejamu, kā arī publiski atvainoties mirušās donores tuviniekiem par profesionālās ētikas pārkāpumu.

LŽA Ētikas komisija vērš uzmanību, ka orgānu donoru anonimitāti aizsargā likuma “Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā“ 15.pants, tāpēc lūdz tiesībsargājošās institūcijas izvērtēt, vai atbildīgie par iepriekš minēto rakstu publiskošanu nav pārkāpuši arī LR normatīvos aktus.

Minētās publikācijas kā neētiskas novērtējuši arī Latvijas ārsti http://www.stradini.lv/page/133&news_id=488.

LŽA Ētikas komisija izsaka visdziļāko līdzjūtību mirušās tuviniekiem.

 

LŽA Ētikas komisijas vārdā:

Anda Rožukalne

Skaidrīte Lasmane

Arturs Kučs

Ieva Alberte

Aidis Tomsons

Ilze Jaunalksne

Arnis Krauze