20/07/2024 09:36
Search

LŽA kategoriski iebilst pret likuma grozījumiem, kas paredz ierobežot pieeju amatpersonu deklarācijām ilgākā laika posmā

Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) kategoriski iebilst pret plānotajiem grozījumiem likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» 26. pantā, kas paredz, ka amatpersonas deklarācijas dati Valsts Ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē atradīsies tikai piecus gadus no attiecīgās deklarācijas publiskošanas dienas. Grozījumi paredz, ka pēc minētā termiņa ”Valsts ieņēmumu dienests nodrošina attiecīgo deklarāciju iepriekš publiskojamo datu publisku nepieejamību”. Šobrīd ar amatpersonu deklarācijām sabiedrība var iepazīties, sākot no 2000. gada.

Viens no žurnālistu pienākumiem ir sekot godprātīgai valsts amatpersonu rīcībai sabiedrības interesēs, un ienākumu deklarācijas ir viens no darba instrumentiem, kas atklāj būtiskus un, jo svarīgāk, objektīvus faktus par valsts amatpersonu darbību ilgstošā laika periodā. Ja šie grozījumi tiktu pieņemti, tas liegtu gan žurnālistiem, gan attiecīgi arī sabiedrībai kopumā iepazīties ar amatpersonu un politiķu darbību ilgākā laika periodā, liedzot arī izsekot iespējamām interešu un ietekmes saiknēm amatpersonu darbībā un viņu pieņemtajos lēmumos. Tādējādi faktiski žurnālistiem un arī sabiedrībai kopumā tiktu liegta iespēja gūt pilnīgu priekšstatu par amatpersonu, arī politiķu rīcības cēloņsakarībām, novērtējot to ietekmi visai sabiedrībai nozīmīgos procesos un notikumos.

LŽA neredz pamatojumu šādiem grozījumiem un uzsver, ka, tos pieņemot, tiktu traucēts žurnālistu darbs un sabiedrības tiesības un iespējas iepazīties ar sabiedrības apmaksātu amatpersonu ienākumu tendencēm. Īpaši būtiski tas ir pētnieciskajā žurnālistikā, kur ir virkne piemēru, ka, žurnālistiem pētot amatpersonu deklarācijas, ir izdevies atklāt aizdomīgas, sabiedrības interesēm neatbilstošas amatpersonu darbības. Līdz ar to iecere ierobežot deklarāciju pieejamību rada vēl lielāku neizpratni.

Jāuzsver, ka patiesībai neatbilstošs ir daļas deputātu arguments, ka šādi grozījumi nepieciešami saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

LŽA aicina Saeimas deputātus izturēties atbildīgi un neatbalstīt grozījumus likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» 26. pantā, jo tie būtiski mazina sabiedrības tiesības saņemt informāciju un tikt informētiem.