18/07/2024 20:54
Search

LŽA lūdz prokuratūru reaģēt uz iespējamiem pārkāpumiem LTV valdes konkursā

Latvijas Žurnālistu asociācija vērsusies prokuratūrā ar lūgumu reaģēt uz iespējamiem pārkāpumiem Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) konkursā.

Publicējam iesnieguma tekstu:

Latvijas Republikas ģenerālprokuroram

Ērikam Kalnmeieram

Latvijas Žurnālistu asociācijas

iesniegums

Šā gada 28. martā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) noslēdza konkursu uz Latvijas Televīzijas (LTV) valdes locekļu vakancēm, par valdes priekšsēdētāju izraugoties Eināru Gielu.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 65. pantā ir skaidri noteikta prasība, ka par sabiedriskā medija valdes locekli var apstiprināt personu, kurai ir “vismaz piecus gadus ilga profesionālā pieredze plašsaziņas līdzekļu jomā vai uzņēmumu vadībā”. Diemžēl NEPLP apstiprinātais jaunais LTV valdes priekšsēdētājs Einārs Giels neatbilst šai likuma prasībai — viņš nav darbojies plašsaziņas līdzekļu jomā un nekad nav vadījis uzņēmumu, kā to apliecina NEPLP mājaslapā publiskotais Giela dzīves gājums. (https://neplpadome.lv/lv/assets/documents/Konkursi/Portfolio_E.Giels.pdf)

Rodas pamatotas aizdomas, ka NEPLP locekļi ir nolaidīgi pildījuši pienākumus, nepārliecinoties par pretendenta kvalifikāciju, vai ļaunprātīgi izmantojuši dienesta stāvokli, apzināti izvēloties kandidātu, kurš neatbilst likuma prasībām. Ar šādu NEPLP rīcību tiek pārkāptas personu un valsts tiesības un likumīgās intereses — tiesiskā paļāvība uz likumu taisnīgu piemērošanu.

LŽA jau šā gada 30. martā publiski aicināja NEPLP atcelt šo nelikumīgo lēmumu un izsludināt jaunu konkursu, taču padome šos un citus līdzīgus sabiedrības pārstāvju aicinājumus ignorē.

Atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 57. panta nosacījumiem, NEPLP ir “neatkarīga pilntiesīga autonoma institūcija, kas atbilstoši savai kompetencei pārstāv sabiedrības intereses elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā” un “darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām”.

Ņemot vērā apstākli, ka NEPLP lēmums par LTV valdes locekļu apstiprināšanu pārkāpj Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, tā aizskarot būtiskas sabiedrības intereses LŽA aicina Prokuratūru rīkoties atbilstoši Prokuratūras likuma 1.panatam un nodrošināt likumīga rezultāta sasniegšanu šajā lietā.

Rīgā, 2019. gada 5. aprīlī

Latvijas žurnālistu valdes vārdā

Ivonna Plaude, LŽA valdes priekšsēdētāja