24/02/2024 01:15
Search

LŽA lūdz varas iestādes sniegt informāciju par digitālās spiegošanas programmatūras izmantošanu Latvijā

 

Iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim

Kopijas:

  Valsts drošības dienesta vadītājam Normundam Mežvietam,

Nacionālās drošības padomes locekļiem,

Saeimas Nacionālās drošības komisijas deputātiem

 Rīgā, 2023.gada 19.septembrī

INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMS

Ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju par Latvijā reģistrētā masu medija “Meduza” izdevējas Gaļinas Timčenko mobilā tālruņa ar Latvijas SIM karti inficēšanu ar digitālo spiegošanas programmatūru Pegasus (tālāk tekstā – Pegasus), kā arī ziņas par vēl vairāku Latvijā strādājošu žurnālistu, t.sk. Latvijas Republikas pilsoņu, saņemtām notifikācijām par, iespējams, valsts līmenī veiktiem komunikāciju uzlaušanas mēģinājumiem, LŽA lūdz iekšlietu ministru atbildēt uz sekojošiem jautājumiem:

  1. Vai un kad Latvija ir iegādājusies Pegasus un tai līdzīgās digitālās spiegošanas programmas, kuras tiek instalētas novērojamās personas telefonā bez tās ziņas?
  2. Kuras Latvijas drošības iestādes ir tiesīgas ar tām rīkoties?
  3. Kāds ir tiesiskais ietvars, kādā Latvijā tiek dotas atļaujas izmantot Pegasus programmatūru? Kas uzrauga tās pielietošanas tiesiskumu? Kurā iestādē persona var apstrīdēt savas novērošanas pamatotību?
  4. Cik gadījumos kopš 2018.gada (pa gadiem) ir tikusi dota tiesas sankcija izmantot Pegasus programmatūru pret Latvijas pilsoņiem un iedzīvotājiem?
  5. Vai Latvijas iestādes ir izmantojušas Pegasus programmatūru piekļuvei Gaļinas Timčenko sakaru līdzekļiem? Ja jā, kuros laika posmos un uz kādu apsvērumu pamata? 
  6. Vai Latvijas iestādes ir izmantojušas Pegasus programmatūru arī citu žurnālistu komunikācijas izsekošanai? Ja jā, par cik personām un kādos laika posmos ir runa?

LŽA atgādina, ka, lai gan spiegošanas programmatūras izmantošana pati par sevi jau ir nopietna iejaukšanās personas privātajā dzīvē, žurnālistikā tā ir jo nopietnāka pienākuma dēļ sargāt informācijas avotus. Tāpēc LŽA vēlas gūt pārliecību, ka Pegasus izmantošana Latvijas Republikā – ja tāda ir notikusi – ir bijusi samērīga un likumīga, un skartajām personām ir iespējas aizstāvēt savas intereses.

LŽA atgādina, ka Eiropas Parlamenta speciālā komiteja Pegasus izmantošanas gadījumu izmeklēšanai un vēlāk parlaments 2023.gada 15.jūnijā pieņemtā rekomendācijā norāda, ka digitālo spiegošanas programmu lietošanai ir jābūt izņēmumam, ko vienmēr pavada neatkarīgas tiesas pirms tam izsniegta sankcija, kas nodrošina, ka izspiegošana ir nepieciešama, proporcionāla un strikti attiecas tikai uz lietām, kas skar nacionālo drošību, terorismu un smagus noziegumus. Sankcijas pamatotību ir pēc tam jāvar pārbaudīt neatkarīgai iestādei, kas pārliecinās, ka izspiegošana notikusi saskaņā ar personas pamattiesībām, bet ja nav – jābūt tiesībām to nekavējoties pārtraukt. Tāpat personai, kas ir novērota, ir jābūt tiesībām to uzzināt, kad novērošana beigusies, ieskaitot datumus, novērošanas ilgumu, atļaujas saturu, savākto datu saturu, kā arī iespējām to administratīvi un juridiski apstrīdēt atbildīgās iestādēs.

 

LŽA valdes vārdā,

priekšsēdētāja Zane Mače