02/10/2023 23:42

LŽA nosoda Jelgavas novada domes lēmumu


Latvijas Žurnālistu asociācija nosoda Jelgavas novada domes deputātu pieņemto lēmumu turpmāk saziņā ar laikrakstu ”Zemgales Ziņas” atbildes sniegt tikai rakstveidā. Latvijas Žurnālistu asociācija šādu Jelgavas novada domes rīcību uzskata par necienīgu izturēšanos pret Latvijas medijiem un sabiedrību, liedzot iespēju ātri un izsmeļoši saņemt iedzīvotājiem svarīgu informāciju.

Nepamatots šķiet arī Jelgavas novada domes deputātu uzskats, ka rakstveida komunikācija samazinās interpretācijas iespējas. Tieši otrādi,  šāda prakse tikai veicinās dažādu pārpratumu rašanos, jo žurnālistiem nebūs iespējas uzdot papildjautājumus un operatīvi saņemt atbildes. Līdz ar to žurnālisti būs spiesti vairāk izmantot neoficiālus informācijas avotu, lai laicīgi sagatavotu materiālus.

Latvijas Žurnālistu asociācija aicina Jelgavas novada domi pārskatīt 2011.gada 13.decembrī pieņemto lēmumu: “Turpmākās komunikācijas principi laikrakstā ar “Zemgales ziņas”” un sadarboties ar avīzi, vadoties ne tikai pēc likuma burta, bet arī gara.

Aicinām arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izskatīt Jelgavas novada domes rīcību, lai izslēgtus iespējamos cenzūras draudus saziņā ar plašsaziņas līdzekļiem.