17/06/2024 01:44
Search

LŽA nosoda Latvijas Radio vadības atlaišanu

Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) nosoda Nacionālās Plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) lēmumu atstādināt no amata Latvijas Radio valdes locekli Sigitu Roķi, jo šādam solim trūkst pamatojuma un tas ir pretrunā ar sabiedrības interesēm.

LŽA norāda, ka sabiedriskā radio vadības atlaišana ir galējs solis, reaģējot uz nopietniem pārkāpumiem. Taču NEPLP uzskaitītās nepilnības Latvijas Radio lietvedībā nerada pārliecinošu pamatu tik radikālam lēmumam.

LŽA pauž bažas, ka vadības maiņa brīdī, kad Latvijas Radio notiek vērienīgas strukturālās reformas, bremzēs to īstenošanu un medija attīstību. Valdes locekle bija galvenais virzītājspēks pārmaiņām, ilgstoša procesa rezultātā iegūstot kolektīva atbalstu un iesaisti, kas ir būtisks priekšnosacījums reformu īstenošanai. LŽA arī norāda, ka par Latvijas Radio atbildīgā NEPLP locekļa Ivara Āboliņa darba stils – iztirzāt atklātās nepilnības preses publikācijās, nevis tiešā kontaktā ar Latvijas Radio vadību — , kaitē sabiedriskā medija reputācijai.

“Pārmaiņu vadība bez konstruktīva dialoga nav iespējama, taču NEPLP ir izvēlējies daudzus jautājumus risināt caur komentāriem publiskajā telpā, kas nav veicinājis uzticību starp sabiedrisko mediju un uzraugošo iestādi, kā arī kaitējis Latvijas Radio reputācijai, un tādējādi ir pretrunā ar sabiedrības interesēm, “ saka LŽA valdes priekšsēdētāja Rita Ruduša.

Valdes locekles atlaišana nav pirmais gadījums, kad NEPLP prakse ir izraisījusi asu LŽA kritiku. Jūlijā LŽA nosodīja NEPLP, jo tās sasauktā tikšanās ar sabiedrisko mediju vadību, lai pārrunātu LTV un LR lēmumus pārtraukt attiecības ar Ventspils domi bija klajā pretrunā ar redakcionālās neatkarības principu. Tāpat kritiku izpelnījās argumentētas diskusijas trūkums par NEPLP ierosinātajām radikālajām pārmaiņām sabiedriskā radio kanāla Pieci.lv formātā.

 

Latvijas Žurnālistu asociācijas valde