03/10/2023 01:18

LŽA nosoda LTV vadības atlaišanu


Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) nosoda Nacionālās Plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) lēmumu atbrīvot no amata Latvijas Televīzijas (LTV) valdes priekšsēdētāju Ivaru Belti un valdes locekli programmu attīstības jautājumos Sergeju Ņesterovu, jo NEPLP izplatītajā paziņojumā nesaskata pamatojumu šādam lēmumam un uzskata, ka šāda rīcība apdraud sabiedriskā medija neatkarību.  

Sabiedriskā medija valdes atbrīvošana var notikt, tikai balstoties uz ļoti nopietniem pārkāpumiem, savukārt NEPLP izplatītajā paziņojumā nekādi nopietni pārkāpumi nav minēti, atzīmēti tikai potenciāli iespējamie riski. Turklāt stratēģisku attīstības projektu plānošana, kā arī pietiekoša un savlaicīga finansējuma piesaiste ir NEPLP, nevis valdes kā izpildorgāna uzdevums. Arī Valsts kontrole savā revīzijas ziņojumā par LTV ir konstatējusi, ka „padome nav nodrošinājusi kvalitatīvu kapitālsabiedrības pārvaldību un LTV – pārdomātu ilgtspējīgu kapitālsabiedrības attīstību”.

Līdz ar to LŽA pauž bažas par patiesajiem LTV divu valdes locekļu atlaišanas iemesliem, īpaši ņemot vērā, ka neuzticība izteikta arī valdes loceklim programmu attīstības jautājumos, kura tiešā atbildībā ir LTV realizētais saturs un satura attīstība, nevis studiju režijas kompleksa izveide.

LŽA atgādina, ka sabiedriskā medija valdes atbrīvošana „uzticības zaudēšanas dēļ” ir drauds mediju neatkarībai un tiešā pretrunā ar Eiropas Padomes rekomendācijām, ko Latvija ir akceptējusi.

Arī LŽA pauž atbalstu neatkarīgas ekspertu komisijas izveidei, kura vērtētu NEPLP argumentus, kas kalpojuši par pamatu LTV valdes locekļu atbrīvošanai no amata.

Valdes locekļu atlaišana nav pirmais gadījums, kad NEPLP prakse ir izraisījusi asu LŽA kritiku. Pērnā gada septembrī LŽA nosodīja Latvijas Radio valdes locekles Sigitas Roķes atbrīvošanu. Tā paša gada jūlijā LŽA kritizēja NEPLP, jo tās sasauktā tikšanās ar sabiedrisko mediju vadību, lai pārrunātu LTV un LR lēmumus pārtraukt attiecības ar Ventspils domi bija klajā pretrunā ar redakcionālās neatkarības principu. Tāpat kritiku izpelnījās argumentētas diskusijas trūkums par NEPLP ierosinātajām radikālajām pārmaiņām sabiedriskā radio kanāla Pieci.lv formātā.

 

Latvijas Žurnālistu asociācijas valde