24/02/2024 00:40
Search

LŽA pieprasa jaunu LTV valdes locekļu atlases konkursu

Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) negatīvi vērtē Nacionālo elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes (NEPLP) lēmumu par Latvijas Televīzijas (LTV) valdes locekļu apstiprināšanu un aicina padomi to atcelt, izsludinot atkārtotu konkursu ar mērķi atrast augsti kvalificētus profesionāļus Latvijas sabiedriskā medija vadībai.

LŽA uzskata, ka NEPLP izraudzītie jaunie valdes locekļi pēc būtības neatbilst konkursa nosacījumiem un augstajām amata prasībām. Izraudzītajam valdes priekšsēdētājam nav nekādas vērā ņemamas vadības pieredzes, bet par satura attīstību atbildīgajai valdes loceklei nav pieredzes mediju darbā, ko pati padome iepriekš atzina par noteikti nepieciešamu.

LŽA vērtējumā NEPLP izvēlētie kandidāti un lēmuma argumentācija nerada pārliecību, ka  NEPLP šajā gadījumā patiesi pildījusi likumā noteikto lomu pārstāvēt sabiedrības intereses. Ņemot vērā sabiedrisko mediju īpašo lomu demokrātijā un vāji pamatoto NEPLP lēmumu atlaist iepriekšējos LTV valdes locekļus, jauno valdes locekļu izvēlē padomei jāpiemēro visaugstākie kvalitātes kritēriji. Padomes lēmums var negatīvi ietekmēt sabiedrības uzticēšanos LTV un tās radītajam saturam.

LŽA jau iepriekš norādīja, ka NEPLP izsludinātais konkurss neatbilda Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasībām un labas korporatīvās pārvaldības praksei, jo NEPLP nolēma pati veikt valdes locekļu nomināciju, neiekļaujot balsstiesīgo lokā nedz neatkarīgus personālatlases speciālistus, nedz pārstāvjus no Pārresoru koordinācijas centra, nedz nozares ekspertus. Saskaņā ar konkursa nolikumu NEPLP locekļi gan atlasīja, gan apstiprināja jaunos LTV valdes locekļus. LŽA uzskata, ka šāda rīcība radīja bažas par konkursa godīgu norisi.