18/07/2024 21:05
Search

LŽA un VP parakstītais sadarbības memorands palīdzēs novērst žurnālistu apdraudējumu.

Latvijas Žurnālistu asociācija, Latvijas Žurnālistu savienība un Valsts policija, noslēgušas sadarbības memorandu, lai nodrošinātu efektīvu rīcību  žurnālistu drošības nodrošināšanā. Tas definē savstarpējo informācijas apriti gadījumos, kad žurnālists saņēmis draudus, kas saistīti ar viņa profesionālo darbību. 

 

Sadarbības memoranda jautājums aktuāls kļuva 2019. gada otrajā pusē, kad Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra “Re:Baltica” žurnālistēm tika izteikti draudi, kas tiešā veidā bija saistīti ar viņas profesionālo darbību, bet policija kavējās rīkoties un skaidroja to ar informācijas trūkumu. LŽA sarunās ar VP panākta vienošanās, kas ļaus šādos gadījumos reāģēt ātrāk.

 

Sadarbības realizācijas mehānisms:

  1.   Valsts policijā nozīmēta kontaktpersona sadarbībai žurnālistiem, gadījumos, kad žurnālisti saņem draudus saistībā ar žurnālista profesionālo darbību. 

 

  1.   Par notikumiem, kuri saistīti ar žurnālista profesionālo darbību, un kuri apdraud žurnālista  veselību, dzīvību, īpašumu vai godu un cieņu, un nepieciešama Valsts policijas tūlītēja rīcība, žurnālists Valsts policijai  paziņo pa tālruni 110;

 

  1.   Žurnālistu organizācijas Valsts policijai sniedz tām pieejamo informāciju par personas atbilstību likuma ”Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” ietvertajam žurnālista jēdzienam un citu Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nepieciešamo informāciju par žurnālista profesionālo darbību;
  2.   Latvijas Žurnālistu asociācijas pārstāvis šī memoranda izpildē ir aģentūras Leta galvenais redaktors Pēteris Zirnis.

 

LŽA valdes priekšsēdētāja

Arta Ģiga