03/10/2023 00:55

LŽA valde aicina ievērot bērnu tiesības un žurnālistikas ētikas principus, atspoguļojot vardabības gadījumu Jaunjelgavas vidusskolā


Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) nepiekrīt portālā staburags.diena.lv publicētajam Imanta Kaziļuna komentāram, ka šis gadījums presē atspoguļots tikai reitingu celšanas nolūkos. 

Tieši pēc tam, kad gadījums nonācis mediju uzmanības lokā, vardarbībā cietušajam 1. klases skolēnam beidzot ir sniegta medicīniskā palīdzība. Turklāt šis gadījums ir pievērsis masu mediju un atbildīgo institūciju uzmanību vardarbībai skolās.

 Tādēļ  publikācijas autora Imanta Kazuļina pārmetumi masu medijiem un apgalvojumi, ka mediji materiālu interešu dēļ „pārplūdināja sabiedrību ar vārdiem „šausmas”, „asinis”, „šokējoši”, kritizējot formu, kā šis notikums atspoguļots medijos”, novērš uzmanību no konkrētā vardarbības fakta un apšauba žurnālistu pienākumu pievērst tam pienācīgu uzmanību.

LŽA valde uzskata, ka, informējot sabiedrību par vardarbības gadījumu Jaunjelgavas vidusskolā, skolēnu vardarbības problēma pamatoti ir nokļuvusi sabiedrības dienaskārtībā. Turklāt ir pazīmes, kas liecina, ka tieši jautājuma publicitāte veicinās diskusiju par to, kā vardarbības upurus turpmāk pasargāt no saskarsmes ar varmākām, kā arī to, kādai jābūt pedagogu, sociālo darbinieku, mediķu un citu institūciju rīcībai šādos gadījumos.

Atzīstot laikraksta „Staburags” līdzstrādnieku un jebkura cita cilvēka tiesības uz savu viedokli, LŽA aicina žurnālistus, komentējot notikumus, kas skar būtiskas indivīdu tiesības un intereses, rīkoties atbildīgi, ievērojot profesionālās neitralitātes principu un argumentāciju balstot pārbaudāmos faktos.

Konkrētā notikuma kontekstā būtiski ir ievērot arī citus profesionālās ētikas principus: publikācijās, kurās pieminēti bērni, veidot izņēmumu, par primārām uzskatot bērna intereses un tiesības, nevis sabiedrības vispārējās tiesības uz informāciju.  Tāpat aicinām rūpīgi izvērtēt informāciju, kas iegūta no cilvēka, kurš atrodas liela stresa vai šoka apstākļos, nokļuvis bezpalīdzīgā situācijā vai pirmo reizi nonācis nepastarpinātā saskarsmē ar masu informācijas līdzekļa pārstāvi, gādājot par to, lai cietušajam nav jāpārdzīvo atkārtotas ciešanas tikai tādēļ, ka mediji savā uzvedībā vai publikācijās nav bijuši iejūtīgi.

Bez tam LŽA valde aicina medijus izvairīties no reāliem vai šķietamiem interešu konfliktiem. “Staburaga” redakcijā strādā konfliktā iesaistītās ģimenes radinieks, tāpēc medijam jādara viss iespējamais, lai neradītu iespaidu par personisku interešu dominēšanu pār profesionālajiem pienākumiem. LŽA valde aicina “Staburaga” līdzīpašnieka a/s “Diena” vadību izvērtēt, vai medija darbība šajā situācijā atbilst „Dienas” Ētikas kodeksa prasībām.

LŽA valde


One Response

  1. Paldies Jums par šo rakstu! Patiesi gandrīz vairs necerēju, ka Latvijā ir, tēlaini sakot, kaut viena roka, kas nemazgā otru roku.
    Ar cieņu, Anna.