20/07/2024 08:40
Search

LŽA valde nosoda un aicina nekavējoties izmeklēt uzbrukumu žurnālistam Aleksejam Dundam

 

Rīgā, 2013. gada 25. jūlijā

Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) kategoriski nosoda vardarbīgo žurnālista darba
traucēšanu, kas 24.jūlijā tika vērsta pret televīzijas kanāla PBK ziņu reportieri
Alekseju Dundu. Ierodoties kādā uzņēmumā Rīgā, kurā Finanšu policijas pārstāvji
veica izmeklēšanas darbības, viena no šajā procesā iesaistītajām personām žurnālistu
brutāli atturēja no iekļūšanas telpās un ar spēcīgu grūdienu nogāza zemē.
LŽA atgādina, ka likums “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” aizsargā
žurnālistu tiesības vākt informāciju jebkurā ar likumu neaizliegtā veidā, turklāt
žurnālista pienākumu izpildes traucēšana ir administratīvs pārkāpums Latvijas
Republikā – par to paredzēta atbildība “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa”
201.9 pantā.
LŽA izsaka protestu pret žurnālista aizskaršanu un aicina, Valsts Ieņēmumu dienesta
vadību un finanšu ministru, kura padotībā darbojas VID, nekavējoties izvērtēt šo
gadījumu un, lemjot par vainīgas personas sodīšanu, stingri iestāties par mediju
brīvību kā demokrātiskas valsts pamatvērtību.
LŽA biedru sniegtā informācija liecina, ka dažādu valsts institūciju pārstāvji vai citas
personas regulāri traucē žurnālistu darbu, liedzot iespēju savākt profesionālo
pienākumu pildīšanai nepieciešamu informāciju.

 

LŽA valdes vārdā
LŽA valdes priekšsēdētāja Anda Rožukalne