24/09/2023 22:33

LŽA valdes jaunais sastāvs, ievēlēts LŽA biedru kopsapulcē 15.03.2013.


Par LŽA valdes locekļiem ievēlēti:

 

Anda Rožukalne

Olga Dragiļeva

Madara Fridrihsone

Arta Ģiga

Pēteris Zirnis

Nellija Ločmele

Dita Arāja

 

Par valdes priekšsēdētāju ievēlēta Anda Rožukalne.