03/10/2023 01:23

LŽA valdes sēdē lemtais


Kārtējā valdes sēde valde uzņēma jaunu biedru, uzklausīja atskaiti par izlietotajām finansēm, plānoja diskusiju par mediju īpašniekiem un apsprieda idejas par tālāko darbu, kā arī noslēdza darba līgumu ar Māru Miķelsoni par izpilddirektora pienākumu pildīšanu.

LŽA valde par asociācijas biedru uzņēma LTV žurnālistu Dīvu Reiznieku – apsveicam!

Valde noklausījās Māras Miķelsones atskaiti par izlietotajiem līdzekļiem līdz 30.04.2011 LŽA no SFL granta naudas iztērējusi 1101.31 eiro jeb 774.01 latu. Savukārt no biedru naudām ir apmaksāti izdevumi par LŽA mājas lapas izveidi – Ls 253,97.

Valde apsprieda arī gaidāmo LŽA organizēto diskusiju “Plašsaziņas līdzekļu īpašnieki: regulācija, problēmas, risinājumi”, kas notiks 13.jūnijā plkst. 10.00 Rīgā, Kinoskolā, 13. janvāra ielā 33 (ieeja 2.stāvā). Diskusijā piedalīsies Eiropas Padomes pārstāvis plašsaziņas līdzekļu brīvības jautājumos, Stokholmas pilsētas deputāts kopš 2006.gada, Latvijas Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris Matss Johansons, kā arī citi runātāji, diskutējot par mediju īpašnieku un redakcionālās neatkarības jautājumiem. Uz šo diskusiju par mediju īpašniekiem un likumdošanas sakārtošanu. Aicināti visi LŽA biedri!

Valde arī sprieda, ka nepieciešamas reizi ceturksnī rīkot LŽA biedru sanāksmes, kurās diskutēt par aktualitātēm un formulētu uzdevumus valdei. Kādām būt šīm diskusijām, kādam formātam (dārza svētki vasarā, sportiskai saietam u.c.) – gaidām Jūsu ierosinājumus!!

Valde pārrrunāja nākamā pusgada uzdevumus organizācijai, kā vienu no jaunajām idejām atbalstot LŽA balvas iedibināšanu. Kādai tai būt, par ko to piešķirt, kādiem kritērijiem – arī par to valde ļoti gaida biedru domas un ierosinājumus, kamēr visi vēl nav devušies vasaras atvaļinājumos. Rakstiet uz e-pastu!

LŽA valde nolēma slēgt līgumu ar M.Miķelsoni par izpilddirektora pienākumu veikšanu saskaņā ar SFL piešķirtā granta nosacījumiem un pieņēma zināšanai, ka A. Rožukalne plāno tikties ar Kultūras ministrijas darba grupu, kas palīdzēs sagatavot likumdošanas izmaiņas mediju īpašnieku atklāšanai.

LŽA valde aicina savus biedrus aktīvāk organizācijā iesaistīt jaunus biedrus!

Ar cieņu,

Māra Miķelsone, LŽA valdes locekle

01.06.2011.