20/07/2024 08:35
Search

LŽA Valdes sēdes 02.10.2013. protokols

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.7

 

Rīgā,                                                                                                   2013.gada 2.oktobris

 

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja                                             Anda Rožukalne

 

Piedalās:                                                              

Valdes locekle                                                          Olga Dragiļeva

Valdes locekle                                                          Arta Ģiga

Valdes priekšsēdētāja                                             Anda Rožukalne

Valdes loceklis                                                         Pēteris Zirnis

Valdes locekle                                                          Nellija Ločmele

 

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

 

Sēdi sāk plkst. 18:00

Sēdi beidz plkst. 19:30

 

Sapulces darba kārtība:

  1. Jaunu biedru uzņemšana
  2. LŽA konference.

 

Lēmumi

 

  1. 1.    Jaunu biedru uzņemšana

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Uzņemti 3 jauni biedri: Antra Ērgle, Marta Selecka, Sandra Kropa.

Pieteikusies Ligita Mieze, bet trūkst rekomendācijas no LŽA biedriem, pagaidām atteikts.

5- par, 0-pret, 0-atturas

A.Rožukalne

 

 

 

 

 

  1. 2.    LŽA konference

 

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

2.

LŽA konferenci piedāvājums rīkot 29.11.2013., organizēšanas pasākumus uzticot Ditai Arājai. Konference varētu sastāvēt no 3 paneļdiskusiju blokiem – 1. Mediju politika, tai skaitā NEPLP darbība, reģionālo mediju problēmas; 2. Baltijas mediju ainava, tai skaitā arī krievu mediju situācija Latvijā; 3. PR medijos.

 

5– par, 0 – pret, 0 – atturas

A.Rožukalne

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / A.Rožukalne /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)