25/09/2023 00:41

LŽA Valdes sēdes 19.11.2014. protokols Nr.9


Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.9

 

Rīgā,                                                                                                    2014.gada 19.novembrī

 

                               

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja                                      Anda Rožukalne

 

Piedalās:                                                                

 

Valdes priekšsēdētāja                                       Anda Rožukalne

Valdes locekle                                                 Sigita Kirilka

Valdes locekle                                                 Māra Miķelsone

Valdes locekle                                                 Ivonna Plaude

Valdes loceklis                                                Olga Dragiļeva

LŽA biedrs                                                      Didzis Melbiksis

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

 

 

Sēdi sāk plkst. 18:00

Sēdi beidz plkst. 20:00

Sēdes tēma – Dažādi aktuāli jautājumi.

Sēdes darba kārtība:

 

  1. Sadarbībā ar ANO treniņš žurnālistiem TRAINING FOR THE LATVIAN MEDIA ON REFUGEE ISSUES 27.01.2015.
  2. LŽA konference 2014.gada 28.novembrī
  3. LŽA valdes pilnvaru pagarināšana līdz 2015.gada jūnijam.

 

 

Lēmumi

 

  1. Sadarbībā ar ANO treniņš žurnālistiem TRAINING FOR THE LATVIAN MEDIA ON REFUGEE ISSUES 27.01.2015.

 

 

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

Sadarbībā ar ANO, piedalīties ANO treniņa organizēšanā Latvijas medijiem TRAINING FOR THE LATVIAN MEDIA ON REFUGEE ISSUES, iespējamais datums – 27.01.2015.  

5– par, 0 – pret, 0 – atturas

D.Melbiksis

27.01.2015.

  

  1. LŽA konference 2014.gada 28.novembrī

 

 

 

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

LŽA konference š.g. – 28.novembrī, SSE telpās no plkst.10:00-17:00

Konferences tēma: Mediju loma un atbildība hibrīdkara apstākļos.

Konferences programmas izstūtīšana.

 

5- par, 0-pret, 0-atturas

I.Plaude

20.11.2014.

 

   

  1. LŽA valdes pilnvaru pagarināšana līdz 2015.gada jūlijam.

 

 

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

Sakarā ar piedalīšanos Unesco konferences organizēšanā 2015.gada maijā, rosināt valdes pilnvaras pagarināt līdz 2015.gada jūnijam, lai varētu pabeigt iesākto.

 

5– par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / A.Rožukalne /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)