24/09/2023 22:36

LŽA Valdes sēdes protokols, 08.05.2017.


 

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.3

 

Rīgā                                                                                        2017.gada 8.maijā

 

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētājs                                     Ivo Leitāns

 

Piedalās:                                                                

 

Valdes priekšsēdētājs                                                  Ivo Leitāns

Valdes loceklis                                                           Filips Lastovskis

Valdes locekle                                                Arta Ģiga

Valdes locekle                                                Anna Platpīre

Valdes locekle                                                Inga Spriņģe

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

 

 

 

Sēdi sāk plkst. 18:30

Sēdi beidz plkst.19:40

Sēdes darba tēmas:

 

 1. Biedru izstāšanās/uzņemšana
 2. LŽA kopsapulces izsludināšana
 3. Par LŽA pozīciju Saeimas komisiju kopsēdē 9.maijā, tēma “Par pašvaldību informatīvo izdevumu normatīvo regulējumu”
 4. Par LŽA pozīciju MK sēdē, jautājums”Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”,(http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421594, būtība http://www.lsm.lv/raksts/latvija/zinas/patiesa-labuma-guveju-saraksts-latvija-tikai-sauram-lokam–zurnalistiem-tas-nebus-pieejams.a232999/), sēdes datums vēl nav zināms.
 5. Preses likuma grozījumi (http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/webAll?SearchView&Query=([NumberTxt]=750/Lp12)&SearchMax=0&SearchOrder=4). Vai un ko īsti darām ar 3.lasījuma priekšlikumiem (termiņš līdz  01.06.2017), ņemot vērā KM aktivitātes par jauno likumu?
 6. Dažādi (priekšlikumi no S.Jembergas un A.Ģigas)

 

 

 

Lēmumi

 1. Biedru izstāšanās/uzņemšana

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

 

 

 

 

1.     Uzņemts Sergejs Kurdjukovs no “Eurosport”

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

 1. LŽA kopsapulces izsludināšana

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

 

 

 

 

 

 

Valde izsludina biedru pilnsapulci 29.05. pl.18:30 SSE.

Atkārtota biedru pilnsapulce, kvoruma neesamības dēļ, varētu tikt sasaukta 14.06.

Kopsapulcē jāievēl:

·       Jauna valde

·       Ētikas komisija

·       Balvas žūrija

·       Revidents

 

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

I.Leitāns

 

 

 

 

 1. Par LŽA pozīciju Saeimas komisiju kopsēdē 9.maijā, tēma “Par pašvaldību informatīvo izdevumu normatīvo regulējumu”

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

Uz Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un Valsts pašpārvaldes un pašvaldības komisijas kopsēdi par pašvaldību informatīvo izdevumu normatīvo regulējumu dosies I.Leitāns un Ivonna Plaude

 

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

I.Leitāns

 

 

 

 

 1. Par LŽA pozīciju MK sēdē, jautājums”Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”,(http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421594, būtība http://www.lsm.lv/raksts/latvija/zinas/patiesa-labuma-guveju-saraksts-latvija-tikai-sauram-lokam–zurnalistiem-tas-nebus-pieejams.a232999/), sēdes datums vēl nav zināms.
 2. Preses likuma grozījumi (http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/webAll?SearchView&Query=([NumberTxt]=750/Lp12)&SearchMax=0&SearchOrder=4). Vai un ko īsti darām ar 3.lasījuma priekšlikumiem (termiņš līdz  01.06.2017), ņemot vērā KM aktivitātes par jauno likumu?

 

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

4.

 

 

 

 

5.

 

Par LŽA pozīciju MK sēdes jautājumā par “”Grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” jāseko līdzi par datumu.

Atvērtajā Preses jāseko līdz, kādi priekšlikumi tiks iesniegti uz 3.lasījumu, kas plānots jūnijā.

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

I.Leitāns

 

 

 

 1. Dažādi

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

Kā cīnīties ar amatpersonām, kuras regulāri izvairās vai sniedz nepatiesu informāciju uz mediju jautājumiem, izvairās no intervijām.

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

I.Leitāns, A.Ģiga, S.Jemberga

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs: ______________________ / I.Leitāns /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)