18/07/2024 20:36
Search

LŽA valdes sēdes protokols, 13.02.2017.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.2

 

Rīgā                                                                                        2017.gada 13.februārī

 

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētājs                                     Ivo Leitāns

 

Piedalās:                                                                

 

Valdes priekšsēdētājs                                                  Ivo Leitāns

Valdes locekle                                                Daiga Bitiniece

Valdes locekle                                                 Arta Ģiga

Valdes locekle                                                Anna Platpīre

Valdes locekle                                                Inga Spriņģe

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

 

 

 

Sēdi sāk plkst. 18:30

Sēdi beidz plkst.20:50

Sēdes darba tēmas:

 

  1. Biedru izstāšanās/uzņemšana
  2. Par LŽA saņemto korespondenci no dažādām iestādēm un organizācijām:

2.1. No Kultūras ministrijas – atzinums par infoziņojumu “Sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus”;

2.2. No Tieslietu ministrijas –  atzinums par Vispārīgo datu aizsardzības regulu un ietekmi uz žurnālsitiku;

2.3. No Fonda DOTS – par festivālu LAMPA.

  1. Jaunākais par LŽA konferenci un Izcilības balvu.
  2. Par tālāko rīcību ar Preses likuma grozījumiem (vai/ko darām ar priekšlikumiem uz 3.lasījumu).
  3. Dažādi.

 

 

Lēmumi

  1. Biedru izstāšanās/uzņemšana

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

 

 

 

 

1.     Par izstāšanos no LŽA saņemts iesniegums no Frederika Ozola

2.     Saņemti pieteikumi par iestāšanos LŽA no Raivja Vilūna un Kristapa Andrejsona. Abi biedri uzņemti LŽA.

 

 

 

 

 

 

 

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

  1. Par LŽA saņemto korespondenci no dažādām iestādēm un organizācijām

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

No Kultūras ministrijas – atzinums par infoziņojumu “Sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus”

 

No Tieslietu ministrijas –  atzinums par Vispārīgo datu aizsardzības regulu un ietekmi uz žurnālistiku

 

2.3. No Fonda DOTS – par festivālu LAMPA. Sakarā ar to, ka ir jāmaksā līdzmaksājumi, valde lemj nepiedalīties.

 

 

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

A.Ģiga

 

 

 

 

I.Spriņģe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02.2017.

 

 

 

 

24.02.2017.

 

  1. Jaunākais par LŽA konferenci un Izcilības balvu.

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

A.Platpīres ziņojums par 17.03.paredzēto LŽA un BMIC kopīgi rīkotā konferences tēmām un piesaistītajiem konferences dalībniekiem.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Par tālāko rīcību ar Preses likuma grozījumiem (vai/ko darām ar priekšlikumiem uz 3.lasījumu).

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Atvērtajā Preses jāseko līdz, kādi priekšlikumi tiks iesniegti uz 3.lasījumu, kas plānots jūnijā.

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

I.Leitāns

 

 

 

  1. Dažādi

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

LŽA kopā ar BMIC realizē kampaņu “Ieguglē”, kas domāta sabiedrības atbildības veicināšanai, lai interneta vietnēs nedalītos un nepārpublicētu viltus ziņām. Kampaņu palīdz īstenot McCann.

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

I.Spriņģe, A.Ģiga

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs: ______________________ / I.Leitāns /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)