24/09/2023 23:10

LŽA valdes sēdes protokols, 26.03.2014.


 

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

 

VALDES SĒDES PROTOKOLS

 

Nr.3

 

 

 

Rīgā,                                                                                                   2014.gada 26.martā

 

 

 

                               

 

Sēdi vada

 

Valdes priekšsēdētāja                                             Anda Rožukalne

 

 

 

Piedalās:                                                              

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja                                             Anda Rožukalne

 

Valdes locekle                                                        Ivonna Plaude

 

Valdes locekle                                                        Evita Puriņa

 

Valdes locekle                                                        Sigita Kirilka

 

Valdes locekle                                                        Māra Miķelsone

 

Valdes loceklis                                                        Pēteris Zirnis

 

 

 

 

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

 

 

 

 

 

Sēdi sāk plkst. 09:00

 

Sēdi beidz plkst. 11:00

 

Sēdes tēma – Dažādi aktuāli jautājumi.

 

Sēdes darba kārtība:

 

  1. LŽA iespējas piesaistīt finanšu līdzekļus caur dažādiem fondiem
  2. LŽA atbalsts reģionālo mediju problēmu risināšanā
  3. Kultūras ministrijas mediju politikas struktūrvienības izveide
  4. Diskusiju cikla uzsākšana ar krievvalodīgo preses pārstāvjiem Latvijā
  5. Jaunu biedru uzņemšana LŽA
  6. VID informatīvais ziņojums par pazīmēm, kas liecina par darba tiesiskajām attiecībām autoratlīdzības līguma gadījumā
  7. LŽA 2014.gada darbu plāns. Aicinājums LŽA biedriem izteikties par LŽA valdes priekšlikumiem un papildināt tos ar saviem ierosinājumiem LŽA darbībai 2014.gadā.

 

 

 

 

 

Lēmumi

 

 

 

1. LŽA iespējas piesaistīt finanšu līdzekļus caur dažādiem fondiem

 

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Finanšu piesaistīšana LŽA, iespējamo fondu apzināšana

6- par, 0-pret, 0-atturas

M.Miķelsone

 

10.04.2014.

 

 

 

2. LŽA atbalsts reģionālo mediju problēmu risināšanā

 

 

 

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Reģionālo mediju problēmu risināšana, tai skaitā – iespējamie labojumi preses likumā, tikšanās ar Saeimas deputāti I.Mūrnieci, pašvaldību un partiju resursu ierobežošana mediju vidē

6- par, 0-pret, 0-atturas

I.Plaude

 

 

   

 

 

 

  1. Kultūras ministrijas mediju politikas struktūrvienības izveide

 

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Tikšanās ar Kultūras ministrijas paspārnē izveidoto mediju politikas struktūrvienības pārstāvjiem, lai pārrunātu iespējamās likumdošanas iniciatīvas mediju vides sakārtošanā

6- par, 0-pret, 0-atturas

A.Rožukalne

I.Plaude

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Diskusiju cikla uzsākšana ar krievvalodīgo preses pārstāvjiem Latvijā

 

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Tuvākā mēneša laikā organizēt diskusiju krievvalodīgo un latviešu mediju pārstāvjiem, lai runātu par žurnālistikas kvalitāti.

Uzrunāt konkrētus mediju pārstāvjus piedalīties diskusijā, iespējamie datumi -11.04.vai 6.05.

6 – par, 0 – pret, 0 – atturas

S.Kirilka

 

 

 

 

 

 

5. Jaunu biedru uzņemšana LŽA

 

Nr.

Informācijai

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Saņemti pieteikumi kļūt par LŽA biedriem no Ingunas Miezes un Imanta Mieža.

6 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

 

6. Priekšlikumi VID izstrādātajam Informatīvajam materiālam „Pazīmes, kas liecina par darba tiesiskajām attiecībām, autoratlīdzības līguma gadījumā”

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Līdz 05.04. formulēt galīgo variantu priekšlikumiem par VID izstrādāto Informatīvo materiālu „Pazīmes, kas liecina par darba tiesiskajām attiecībām, autoratlīdzības līguma gadījumā”

6– par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

05.04.2014.

 

 

 

  1. LŽA 2014.gada darbu plāns. Aicinājums LŽA biedriem izteikties par LŽA valdes priekšlikumiem un papildināt tos ar saviem ierosinājumiem LŽA darbībai 2014.gadā.

 

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

LŽA valde aicina biedrus būt aktīviem un iesaistīties LŽA darbībā, sniedzot ierosinājumus LŽA darbībai 2014.gadā. Būtisko mediju vides jautājumu risināšana, neformālās tikšanās.

6 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / A.Rožukalne /

 

(paraksts)

 

 

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

 

  (paraksts)