20/07/2024 08:55
Search

LŽA valdes sēdes protokols Nr.1, 28.01.2015.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.1

 

Rīgā,                                                                                                   2015.gada 28.janvārī

 

                               

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja                                     Anda Rožukalne

 

Piedalās:                                                                

 

Valdes priekšsēdētāja                                                 Anda Rožukalne

Valdes locekle                                                            Sigita Kirilka

Valdes locekle                                                            Māra Miķelsone

Valdes locekle                                                            Ivonna Plaude

Valdes locekle                                                            Evita Puriņa

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

 

 

Sēdi sāk plkst. 18:00

Sēdi beidz plkst. 19:30

Sēdes tēma – Dažādi aktuāli jautājumi.

Sēdes darba kārtība:

 

 1. LŽA Izcilības balva 2014
 2. Valdes pilnvaru termiņa pagarinājums
 3. LŽA kopsapulce
 4. Tikšanās ar pašvaldību izdevumu redaktoriem 12.01.
 5. UNESCO rīkotā konference 2015.gada maijā
 6. Jaunu biedru uzņemšana

 

 

Lēmumi

 1. LŽA Izcilības balva 2014

 

 

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

LŽA izsludina ikgadējo LŽA Izcilības balvu par īpašiem sasniegumiem žurnālistikā 2014.gadā sekojošās nominācijās:

Ziņa/reportāža

Apraksts/portrets

Pētniecība/analītika

Intervija

Vizualizācija

 

Darbu iesniegšanas termiņš – 28.02.2015.

LŽA Izcilības balvas ceremonijas iespējamais datums 24.04.2015.

Uzrunāt A.Krauzi palīdzēt rīkot pasākumu.

5– par, 0 – pret, 0 – atturas

 

28.02.2015.

 

 1. Valdes pilnvaru termiņa pagarinājums un gada pārskata apstiprinājums

 

 

 

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

Sakarā ar uzsāktajiem projektiem, Unesco konferenci š.g.maijā, ieteicams esošās valdes termiņa pagarinājums līdz 30.06.2015. Par valdes termiņa pagarinājumu un gada pārskatu jālemj biedru kopsapulcei līdz š.g.14.03.2015.,  (to var veikt arī elektroniski).

 

5- par, 0-pret, 0-atturas

 

14.03.2015.

 

   

 1. LŽA biedru kopsapulce

 

 

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

LŽA biedru kopsapulci sasaukt 24.04.2015.

 

5– par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

 1. Tikšanās ar pašvaldību izdevumu redaktoriem 12.01.

 

 

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

Tikšanās ar pašvaldību izdevumu redaktoriem 12.01., LŽA pārstāv I.Plaude, A.Rožukalne un citi LŽA biedri.

 

5– par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 1. UNESCO rīkotā konference 2015.gada maijā

 

 

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

Turpināt sadarbību ar ĀM Unesco Preses brīvības konferences rīkošanas procesā (2015.gada 2-4.maijā )

 

5– par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

 

 1. Jaunu biedru uzņemšana

 

 

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

Uzņemt sekojošas personas:

Gunta Sloga

Vija Vāvere

Jeļizaveta Iļjina

 

Valdes nevienbalsīga balsojuma rezultātā, sekojošām personām, kuras vēlas iestāties LŽA, lūgums tālākai izvērtēšanai iesniegt motivācijas vēstuli, kurā topošais LŽA biedrs raksturo savu redzējumu par mērķiem, ko vēlas sasniegt, darbojoties profesionālajā organizācijā:

Ivars Bušmanis

Ligita Liepa

Juris Kabakovs

 

Paulas Muzikantes pieteikums iestāties LŽA atlikts, rekomendāciju trūkuma dēļ.

 

5– par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / A.Rožukalne /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)