20/07/2024 10:47
Search

LŽA Valdes sēdes protokols Nr.7, 10.09.2014.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.7

 

Rīgā,                                                                                                    2014.gada 10.septembrī

 

                               

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja                                     Anda Rožukalne

 

Piedalās:                                                                

 

Valdes priekšsēdētāja                                                 Anda Rožukalne

Valdes locekle                                                 Evita Puriņa

Valdes locekle                                                 Sigita Kirilka

Valdes locekle                                                 Māra Miķelsone

Valdes locekle                                                 Ivonna Plaude

Valdes loceklis                                                            Pēteris Zirnis

 

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

 

 

Sēdi sāk plkst. 18:00

Sēdi beidz plkst. 20:00

Sēdes tēma – Dažādi aktuāli jautājumi.

Sēdes darba kārtība:

 

  1. LŽA piedalīšanās UNESCO Preses brīvības dienas konferencē, kas ES prezidentūras laikā notiks Rīgā 2015.gada maijā.
  2. LŽA konference 2014.gada rudenī
  3. Finansējuma piesaistīšana LŽA ikgadējai balvai
  4. Jaunu biedru uzņemšana LŽA
  5. LŽA pārstāvis KM darba grupā mediju politikas pamatnostādņu projekta izstrādei

 

 

Lēmumi

 

  1. LŽA piedalīšanās UNESCO Preses brīvības dienas konferencē, kas ES prezidentūras laikā notiks Rīgā no 2015.gada maijā.

 

 

 

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

LŽA ir uzaicināta piedalīties UNESCO Preses brīvības dienas konferencē, kas ES prezidentūras laikā notiks Rīgā 2015.gada 2.-5.maijā. LŽA pārstāvēs valdes locekle E.Puriņa un S.Kirilka. Pēc pārrunām ar ĀM, tiks parakstīta vienošanās, ka LŽA kompetencē būs nodrošināt tehnisko, saturisko un organizatorisko pusi vairākām konferences sekcijām.

 

 

6- par, 0-pret, 0-

atturas

 

 

 

 

  1.  LŽA konference 2014.gada rudenī

 

 

 

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

Turpinot LŽA tradīciju, rīkot LŽA konferenci š.g.rudenī – 28.novembrī.

Konferences tēma: Mediju loma hibrīdkarā.

Kā konferences saturiskā koordinatore izvirzīta LŽA valdes locekle I.Plaude.

Par telpām pārrunas veiks P.Zirnis un A.Rožukalne, par tiešraides iespēju – P.Zirnis.

6- par, 0-pret, 0-atturas

 

 

   

 

 

  1. Finansējuma piesaistīšana LŽA ikgadējai balvai

 

 

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

Lai turpinātu LŽA ikgadējo žurnālistikas Izcilības balvu, nepieciešama līdzekļu piesaiste pasākuma organizēšanai, pārrunās ar mediju izdevējiem un raidorganizāciju pārstāvjiem par līdzekļu piesaisti.

Lūgums arī LŽA biedriem būt aktīviem šajā jautājumā.

6 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

  1. Jaunu biedru uzņemšana LŽA

 

 

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

Uzņemt LŽA biedru rindās Imantu Frederiku Ozolu.

 

6– par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

  1. LŽA pārstāvis KM darba grupā mediju politikas pamatnostādņu projekta izstrādei

 

 

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

Par LŽA pārstāvi KM darba grupā mediju politikas pamatnostādņu projekta izstrādei izvirzīta valdes locekle S.Kirilka.

 

6– par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

 

Informācija valdei

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

A.Rožukalne informēja valdi par tikšanos ar Eiropas Žurnālistu savienības pārstāvi Juhu Rekolu 19.augustā, kam nosūtīts pieteikums kopīgam projektam: izmantot EŽS piedāvāto atbalstu LŽA biedriem nozīmīgu servisu pieejamības nodrošināšanai (juridiskā palīdzība darba konfliktu, nodokļu un citos juridiskos jautājumos, piemēram, goda un cieņas vai līdzīgās tiesvedībās). Pašlaik J.Rekola vēl gaida atbildes no projekta parneriem, kopš 19.augusta tikšanās precīzāka informācija nav saņemta, lai gan notiek regulāra komunikācija un informācijas precizēšana (pēdējā sarakste 10.septembrī).

 

6– par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / A.Rožukalne /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)