24/02/2024 00:32
Search

LŽA valdes viedoklis par pašnāvības atspoguļošanu medijos

 

2012.gada 30.augustā

Rīgā

 

 

A.Dimantam

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu

padomes priekšsēdētājam

Smilšu iela 1/3, Rīga, LV1939

 

Latvijas Žurnālistu Asociācijas valdes viedoklis par š.g.7.jūnija VSIA „Latvijas Televīzija” un SIA „TV 3 Latvia” sižetiem, kuros atspoguļots pašnāvības izdarīšanas brīdis

 

Latvijas Žurnālistu Asociācija ir saņēmusi Jūsu 15.06.2012.vēstuli Nr.01-10/250.

Latvijas Žurnālistu Asociācijas (turpmāk –LŽA) Ētikas kodeksā nav panta, kurš palīdzētu saprast, vai bija pareizi 2012.gada 7.jūnijā LTV raidījumam Panorāma un TV3 raidījumam TV3 Ziņas rādīt sižetus, kuros atspoguļots pašnāvības izdarīšanas brīdis, cilvēkam nolecot no Vanšu tilta vantīm.

Taču LŽA pievērš uzmanību faktam, ka gan starptautiskas organizācijas, gan Latvijas Cilvēktiesību centrs ir sagatavojis vadlīnijas, kā medijiem rīkoties šādos gadījumos.

Starptautiskās vadlīnijas atrodamas šeit:

http://reportingonsuicide.org/Recommendations2012.pdf.

Latvijas Cilvēktiesību centra vadlīnijas atrodamas šeit:

http://cilvektiesibas.org.lv/site/attachments/01/02/2012/PasnavibuAtspogulosana_LV.pdf.

Pievēršam uzmanību apkopojumā “Masu saziņas līdzekļi un pašnāvības: Žurnālistu ieteikumi žurnālistiem” rakstītajam: “Visā pasaulē apkopotie dati liecina, ka pašnāvību atspoguļojums masu saziņas līdzekļos ir cieši un nepastarpināti saistīts ar pašnāvību skaita pieaugumu īsā laikā.” Savukārt “Recommendations for Reporting on Suicide” rakstīts, ka “papildus pašnāvību risks pieaug, kad rakstā vai sižetā tiek spilgti aprakstīta pašnāvības metode, kad tajos tiek izmantoti dramatiski vai detalizēti virsraksti vai tēli, un kad atkārtots vai izvērsts atspoguļojums padara nāvi sensacionālu vai apbrīnas vērtu.”

LŽA uzskata, ka pašnāvības mirkļa atspoguļošana LTV un TV3 ziņu sižetos pārkāpj šīs vadlīnijas un nebija ne nepieciešama, ne vēlama.

LŽA iesaka gan saviem biedriem, gan citiem žurnālistiem iepazīties ar minētajām vadlīnijām par pašnāvību atspoguļošanu medijos un tās ievērot savā darbā.

 

Ar cieņu,

Inga Spriņģe

LŽA valdes priekšsēdētāja