24/02/2024 02:37
Search

Nedrīkst bremzēt mediju politikas pamatnostādnes pašvaldību lobija ietekmē

 

Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) šonedēļ izplatītais paziņojums pirms Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020. gadam paredzētās izskatīšanas 8. novembra Ministru kabineta sēdē ir klaji centieni panākt lielāku pašvaldību izdevumu ietekmi.

(Tas sasaucas ar šī gada jūlijā Latvijas Lielo pilsētu asociācijas vēstuli Ministru prezidentam un Kultūras ministrijai (KM); arī tajā teikts, ka pašvaldības  nevar ierobežot informācijas sniegšanā.)

Tas ir pretrunā ar ilgi, visu ieinteresēto pušu darba rezultātā tapušo, KM paspārnē izstrādāto mediju pamatnostādņu principiem, kuros skaidri teikts, ka pašvaldību un citu publisko personu finansēti vai pilnīgā vai daļējā kontrolē esoši informatīvie izdevumi un citi komunikācijas kanāli neveic komercdarbību reklāmas tirgū. 

Tas rada nevienlīdzīgu konkurenci neatkarīgajiem, privātajiem drukātajiem medijiem, līdz ar to apdraudot vienu no demokrātijas pamatprincipiem – viedokļu daudzveidību.

Mediju politikas pamatnostādnēs ir skaidri definēts, ka jāpilnveido un jāprecizē normatīvais regulējums, kas nosaka pašvaldību pienākumu informēt sabiedrību.

Par informēšanu nevar tikt uzskatīta pašvaldībās pozīcijā esošo partiju pašslavināšanās, kad nav līdzvērtīgas iespējas izteikties opozīcijai. Turklāt lielākā daļa pašvaldības izdevumu nodarbojas ar klaju žurnālistikas imitāciju, publicējot reportāžas no skolām, kultūras un sporta pasākumiem, pārdomu un viedokļu slejas, intervijas, receptes, jokus, labo darbu aprakstus, utt., veidojot sabiedrisko domu sev vēlamā virzienā, kas īpaši izceļas pirms vēlēšanām.

Par negodīgu konkurenci jau pirms gada norādījusi Konkurences padome, proti, izdodot pašvaldību informatīvus izdevumus par budžeta līdzekļiem un konkurējot ar privātajiem  laikrakstiem, kuru pastāvēšana dažādu iemeslu dēļ (iedzīvotāju aizplūšana no reģioniem, interneta lietotāju skaita palielināšanās, lasīšanas paradumu maiņa un maksātnespējīgas auditorijas palielināšanās laukos) jau tā apdraudēta. 

Tāpēc Latvijas Žurnālistu asociācija uzskata par nepieņemamu ZZS centienus bremzēt KM izstrādāto Latvijas mediju politikas pamatnostādņu ieviešanu.

 

 

Latvijas Žurnālistu Asociācija

 

Rīgā, 04.11.2016.