24/02/2024 02:11
Search

Latvijas Žurnālistu asociācija ir dibināta 2010.gada 24.novembrī, piedaloties 56 biedriem dibinātājiem.

Asociācijas darbības galvenie mērķi ir uzlabot žurnālistu profesionālo vidi, aizstāvēt vārda un preses brīvību, veicināt diskusiju par profesionālajām un ētikas problēmām, aizstāvēt žurnālistu profesionālās, ekonomiskās un sociālās tiesības, uzlabot un attīstīt masu mediju likumdošanu, sekmēt un rūpēties par biedru profesionālo apmācību un izaugsmi, rūpēties par žurnālistu mūžizglītību.

LŽA ikdienas darbu vada valde septiņu cilvēku sastāvā, kuru ievēl biedru pilnsapulce.

LŽA izveidota Ētikas komisija, kuru ievēl biedru kopsapulce.

Patlaban LŽA ir vairāk kā 100 biedri, kas pārstāv gan laikrakstus un žurnālus, gan radio un TV, gan interneta medijus, biedru vidū ir augstskolu pasniedzēji.