17/06/2024 00:46
Search

Par MK likumprojektu „Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”

Latvijas Žurnālistu asociācija pauž bažas par samērīguma principa ievērošanu, nosakot sankcijas pret plašsaziņas līdzekļiem otrdien, 5.jūlijā, Ministru kabinetā akceptētajā likumprojektā „Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”.

Dažādu darbību ierobežošana ārkārtas stāvokļa izsludināšanas laikā nav neparasta, taču tai ir jābūt samērīgai. Tomēr likumprojekta trešajā daļā paredzēts, ka izņēmuma stāvokļa izsludināšanas gadījumā Ministru kabinetam (MK) būtu tiesības kontrolēt mediju saturu un to darbību, nepieciešamības gadījumā tos bloķējot vai apturot to raidīšanu vai izdošanu, kā arī atslēgt interneta pakalpojumus.

Šādi ierobežojumi apdraud cilvēktiesības un vārda un informācijas brīvību. Likumprojektā paredzētie ierobežojumi plašsaziņas līdzekļiem nenovērtē arī mūsdienu mediju situāciju – informācija izplatās no jebkuras vietas pasaulē.

Likuma izstrādes gaitā tā izstrādātāji – Aizsardzības ministrija – nav konsultējušies ar mediju profesionālajām organizācijām, tā radot bažas par iespējamo vārda brīvības ierobežošanu.

Tāpēc LŽA aicina Aizsardzības ministriju, kā arī citas valsts pārvaldes iestādes gadījumos, kas skar mediju darbu, likumprojektu izstrādes gaitā konsultēties ar profesionālajām organizācijām – LŽA, ar mediju vadītājiem un profesionāļiem. Asociācija aicina arī Saeimu pirms likuma pieņemšanas uzklausīt profesionāļu domas.

Tāpat LŽA labprāt uzklausītu Latvijas tiesībsarga un valdības pārstāvja Eiropas Cilvēktiesību tiesā domas par atsevišķu likuma pantu samērīgumu, konkrēti – par likuma 18.pantu un tā daudzajiem apakšpunktiem, no kuriem 15. un 23. skar tieši plašsaziņas līdzekļu darbību, dodot legālas tiesības traucēt mediju darbību un cenzēt tos – likums paredz arī ierobežojumus informācijas atklātības normatīvo aktu darbībai.