20/07/2024 09:23
Search

Par politiķu spiedienu uz sabiedriskajiem medijiem

Sekojot aktuālajiem notikumiem mediju politikas un mediju regulācijas jomā, Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) valde pauž satraukumu par atsevišķu LR Saeimas deputātu regulāro un neatlaidīgo spiedienu pret Latvijas sabiedrisko mediju vadītājiem un satura veidotājiem.

Viena no LŽA prioritātēm ir mediju neatkarības aizstāvēšana, tāpēc LŽA valde uzskata, ka nav pieļaujama parlamentārā darba formu izmantošana, lai ietekmētu Latvijas sabiedrisko mediju satura veidotājus. Runa ir par atsevišķu LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas locekļu pastāvīgajiem centieniem nevis nodarboties ar mediju politikas un regulācijas jautājumiem, bet iekļaut komisijas darba kārtībā jautājumus par sabiedrisko mediju saturu un mēģinājumiem izdarīt nesamērīgu spiedienu uz amatpersonām, kas atbild par sabiedrisko mediju darbību. Arī nākamās nedēļas komisijas sēdē paredzēta kārtējā diskusija par sabiedrisko mediju saturu. Šāda rīcība var vājināt sabiedrisko mediju neatkarību, veicinot pašcenzūru un politiķu ietekmi uz satura veidotājiem.

Sabiedrisko mediju pamatdarbs ir satura radīšana, tāpēc politiķu norādījumi par tā veidošanas niansēm ir vērtējami kā mēģinājums iejaukties medija saturā, tas ir absolūti nepieņemami demokrātiskā sabiedrībā un ir pretrunā ar Latvijas mediju regulācijas principiem un starptautiski pieņemtajām normām. Tomēr LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas darbā tieši satura un mediju operatīvās vadības jautājumi bieži vien izvēršas par galvenajām atsevišķus politiķus interesējošām tēmām. Jautājumi, ka skar sabiedrisko mediju redakcionālo politiku un operatīvo darbību, nedrīkst būt politiķu dienaskārtībā.

Ikvienam Latvijā ir tiesības izteikt kritisku viedokli par sabiedrisko mediju saturu. Tomēr parlamenta komisijas un deputāta statusa izmantošana nevis normatīvo aktu izstrādāšanas procesam, bet sabiedrisko mediju satura ietekmēšanai, rada bažas, ka komisijas diskusijas pārsvarā nodrošina politiskās popularitātes vairošanu un ar sociāli atbildīgu deputāta darbu nesavienojamu interešu izcelšanu. Kaut arī LR Saeimas komisijām un darba grupām ir tiesības aicināt uz savām sēdēm ministriju, iestāžu un institūciju pārstāvjus, vēršam uzmanību, ka sabiedriskie mediji nav jebkurš valsts uzņēmums, sabiedriskajiem medijiem ir īpašs statuss un unikālas funkcijas, kā arī piemērojama īpaša attieksme un aizsardzība, lai nodrošinātu to neatkarību.

LŽA valde aicina politiķus respektēt Latvijas likumus un starptautisko praksi politiķu un sabiedrisko mediju attiecībās un regulācijā, lai neradītu apstākļus, kas vājina sabiedrisko mediju iespējas neatkarīgi strādāt un pildīt tiem paredzētos uzdevumus.

LŽA valde