03/10/2023 01:07

Par prezidenta Bērziņa un preses pārstāvju konfliktu 3.septembrī


Latvijas Žurnālistu asociācijas paziņojums par 3.septembra konfliktu starp Valsts prezidentu un vairāku plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

 

Latvijas Žurnālistu asociācija uzskata, ka 2012. gada 3. septembrī notikušais konflikts, kurā Valsts prezidents Andris Bērziņš ar fiziskas izrēķināšanās draudiem vērsās pret plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, ir absolūti nepieņemams demokrātiskā valstī un liecina, ka prezidentam pietrūkst izpratnes par masu mediju lomu demokrātiskā sabiedrībā.

Atgādinām visām amatpersonām, ka saskaņā ar likuma Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem 24. pantu, žurnālistiem ir tiesības «vākt informāciju jebkādā ar likumu neaizliegtā veidā un no jebkura ar likumu neaizliegta informācijas avota». Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam, žurnālista pienākumu izpildes traucēšana ir administratīvs pārkāpums, kas sodāms ar naudas sodu.

Vienlaikus asociācija aicina plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus respektēt amatpersonu tiesības uz privātumu un rūpīgi izvērtēt, vai katrā konkrētajā gadījumā sabiedrības ieguvums no šī gadījuma atspoguļošanas plašsaziņas līdzekļos atsver privātuma aizskārumu.

Tāpat aicinām amatpersonas turpmāk nepārprotami iepriekš brīdināt plašsaziņas līdzekļus par gadījumiem, kad publiskos pasākumos būs iesaistīti viņu ģimenes locekļi, kuri nevēlas nokļūt plašākas sabiedrības uzmanības lokā.

LŽA valde.