24/02/2024 01:48
Search

Pieejamie granti

Eiropas Žurnālistikas fonda pārrobežu grants

Pieteikšanās no : 30/11/2023 - Pieteikšanās līdz : 29/02/2024

ES Digitālās stratēģijas programma pārrobežu medijpratībai

Pieteikšanās no : 30/11/2023 - Pieteikšanās līdz : 07/03/2024

Pulitzer Center Grants datu žurnālistikas atbalstam

Pieteikšanās no : 30/11/2023 - Pieteikšanās līdz : 31/12/2024

Aizvadītie granti

Eiropas Žurnālistikas fonda pētniecības granti vides žurnālistikā

Pieteikšanās no : 01/11/2023 - Pieteikšanās līdz : 18/01/2024

Eiropas Komisijas projektu konkurss Journalism Partnerships

Pieteikšanās no : 01/11/2023 - Pieteikšanās līdz : 14/02/2024

Aculiecinieku fotožurnālistu grants (Eyewitness Photojournalism Grant 2023)

Pieteikšanās no : 01/04/2023 - Pieteikšanās līdz : 30/06/2023

Projektu par valsts pārvaldes uzdevuma – ar masu informācijas (plašsaziņas) līdzekļu politiku saistītās informācijas analīze un apkopošana – veikšanu finansē LR Kultūras ministrija. Par šī materiāla saturu atbild Latvijas Žurnālistu asociācija.