24/02/2024 01:19
Search

Pieejamie granti

Aizvadītie granti

AI atbildības stipendija (AI Accountability Fellowships)

Pieteikšanās no : 09/03/2023 - Pieteikšanās līdz : 01/07/2023

Eiropas Pārrobežu grantu programma (European Cross-border Grant Programme)

Pieteikšanās no : 01/03/2023 - Pieteikšanās līdz : 23/06/2023

Eiropas žurnālistu festivāla un medijpratības grants

Pieteikšanās no : 01/02/2023 - Pieteikšanās līdz : 28/02/2023

Pārrobežu pētnieciskās žurnālistikas atbalsta programma

Pieteikšanās no : 01/02/2023 - Pieteikšanās līdz : 23/03/2023

Brīvžurnālistu atbalsta programma

Pieteikšanās no : 01/02/2023 - Pieteikšanās līdz : 23/02/2023

Ochberg stipendija vidēja un vecāka gadagājuma žurnālistiem

Pieteikšanās no : 01/01/2023 - Pieteikšanās līdz : 01/03/2023

Projektu par valsts pārvaldes uzdevuma – ar masu informācijas (plašsaziņas) līdzekļu politiku saistītās informācijas analīze un apkopošana – veikšanu finansē LR Kultūras ministrija. Par šī materiāla saturu atbild Latvijas Žurnālistu asociācija.