17/06/2024 01:07
Search

MEDIJIEM PIEEJAMIE GRANTI

ES Digitālās stratēģijas programma TV un tiešsaistes satura attīstībai (TV and Online Content Development, Creative Europe Media programme)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2024-tvonline 

Apraksts: Granti neatkarīgiem producentiem, lai veidotu oriģinālu TV un tiešsaistes saturu. Atbalsta mērķis – audiovizuālo producentu spēja izstrādāt spēcīgus projektus ar potenciālu cirkulēt visā Eiropā un ārpus tās, celt Eiropas konkurētspēju starptautiskajā televīzijas un tiešsaistes satura nozarē. Programma atbalsta dokumentālās un mākslas filmas, animāciju analogajai un digitālajai apraidei.

Atbalsta summa: kopējā summa 8,5 milj. EUR

Pieteikumu termiņi: 2023.gada 7.decembris, 2024.gada 14.maijs

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/preparatory-action-network-european-fact-checkers-fight-disinformation 

Apraksts: Faktu pārbaudītāju organizācijas aicinātas iesniegt priekšlikumus par ES rīcības dotācijām izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībai. Tās mērķis ir palielināt Eiropas faktu pārbaudes organizāciju spēju noteikt un novērst dezinformācijas kampaņas par klimata pārmaiņām un to izraisītas krīzes situācijas.

Atbalsta summa: pēc projektu iesniegšanas noteiks Eiropas Komisija

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 15.decembris

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/european-public-sphere-new-online-media-offer-young-europeans-2023 

Apraksts: EK ceturto gadu atbalstīs uzticama, domāšanu rosinoša informācijas satura veidošanu par aktuāliem notikumiem Eiropā, ko rada un patērē Eiropas jaunieši. Programma kopš 2020.gada pilda Eiropas Parlamenta sagatavošanas aktivitāti “Eiropas publiskā sfēra: jauns tiešsaistes plašsaziņas līdzekļu piedāvājums Eiropas jauniešiem” (European Parliament Preparatory Action “A European public sphere: a new online media offer for young Europeans”). Mediju organizācijas un bezpeļņas jauniešu organizācijas aicinātas iesniegt pieteikumus pārrobežu sadarbības projektu īstenošanai. Projektu izpilde jāsāk 2024.gada vasarā, plānotais ilgums – 14 mēneši. 

Atbalsta summa: kopējais budžets 9 milj. EUR, plānots atbalstīt līdz 4 projektiem ar maksimālo granta summu 3,2 milj. EUR un līdzfinansējuma limitu 80% no attiecināmajām izmaksām.

Pieteikumu termiņš: 2024.gada 29.janvāris

https://www.journalismfund.eu/investigation-grants-environmental-journalism

Apraksts: finanšu un mentoru atbalsts žurnālistiem un medijiem ES pārrobežu sadarbībai vides žurnālistikā. Jāiesniedz projekta izpildes tāme ar kopējo summu, ir pieejamas tiešsaistes konsultācijas pieteikuma sagatavošanai.

Atbalsta summa: kopējais budžets 400 000 EUR

Nākamais pieteikumu termiņš: 2024.gada 18.janvāris

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2024-innovbusmod 

Apraksts: Granti paredzēti Eiropas audiovizuālo darbu pieejamības uzlabošanai un auditorijas palielināšanai digitālajā vidē. Programmas mērķis ir novatorisku rīku un uzņēmējdarbības modeļu izveide un izplatīšana, lai uzlabotu Eiropas darbu pieejamību, auditoriju un daudzveidību digitālajā laikmetā, praktizējot videi draudzīgāku procesu.

Atbalsta summa: kopējais budžets 8,5 milj. EUR

Pieteikumu termiņš: 2024.gada 25.janvāris

 

https://grants.journalismfund.eu/en/professional-development-grants-environmental-journalism 

Apraksts: granti mediju organizācijām un redakcijām vides žurnālistu profesionālai izaugsmei un pētījumu atbalstam. Jāiesniedz projekta izpildes tāme.

Atbalsta summa: kopējais budžets katrai kārtai 115 000 EUR

Pieteikumu termiņš: 2024.gada 8.februāris

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu11-million-support-cross-border-media-collaborations-and-independent-media 

Apraksts: Četru projektu konkursu uzsaukums no programmas Radošā Eiropa ar atbalstu pārrobežu mediju sadarbībai un neatkarīgiem medijiem, uzlabojot žurnālistu profesionalitāti, nodrošinot demokrātiskās debates un pilsoņu līdzdalību. Atbalstu plānots piešķirt divgadīgiem projektiem, kas sāksies 2024.gada nogalē. Finansēšanas shēmas paredzētas vietējiem vai reģionālajiem medijiem, kopienas medijiem, pētnieciskajai žurnālistikai, kā arī sabiedriskas nozīmes ziņu medijiem. Vairāk informācijas EK tiešsaistes informatīvajā sesijā 2023.gada 

6.decembrī: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/online-info-session-journalism-partnerships-call-proposals-2024 .

Atbalsta summa: kopējais budžets 11 milj. EUR, no tiem pārrobežu sadarbībai – 6 milj. EUR, 

 

neatkarīgiem medijiem – 5 milj. EUR.

Pieteikumu termiņš: 2024.gada 14.februāris

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/journalism-partnerships-collaborations-2024 

Apraksts: Programma atbalsta pārrobežu sadarbību starp ziņu mediju organizācijām, kuru mērķis ir inovatīvi biznesa modeļi un Eiropas mēroga žurnālistikas projekti.

Atbalsta summa: kopējā summa 6 milj. EUR, maksimālais atbalsts 1 projektam – 2 milj. EUR ar līdzmaksājuma limitu 80%.

Pieteikumu termiņš: 2024.gada 14.februāris

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/journalism-partnerships-pluralism-2024 

Apraksts: Programma atbalsta mediju organizācijas demokrātijai īpaši svarīgās ziņu mediju jomās – vietējie un reģionālie plašsaziņas līdzekļi, neatkarīgā un pētnieciskā žurnālistika, sabiedrībai nozīmīgas ziņas.

Atbalsta summa: kopējā summa 5 milj. EUR, maksimālais atbalsts 1 projektam – 3 milj. EUR ar līdzmaksājuma limitu 90%.

Pieteikumu termiņš: 2024.gada 14.februāris

https://grants.journalismfund.eu/en/european-cross-border-grants 

Apraksts: grantu un mentoringa programma pētnieciskās žurnālistikas projektiem ar ne mazāk kā divu Eiropas valstu mediju organizāciju vai redakciju dalību pārrobežu sadarbības paplašināšanai. Tematiem jābūt svarīgiem Eiropas mērķauditorijai. Grants sedz darba laika un izpētes izmaksas. Var pieteikties mentora atbalstam, lai precizētu pētniecības tematu vai celtu kompetenci specifiskās prasmēs.

Atbalsta summa: paziņos decembri; 2023.gadā kopumā piešķirti 200 000 EUR

Pieteikumu termiņš: 2024.gada 29.februāris

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/call-cross-border-media-literacy-projects 

Apraksts: Projektu konkurss ir daļa no programmas “Radošā Eiropa”. Mainīgajā digitālo plašsaziņas līdzekļu vidē EK atbalsta inovatīvus risinājumus, lai uzlabotu Eiropas iedzīvotāju prasmi lasīt plašsaziņas līdzekļus, atbalstītu efektīvu pārrobežu sadarbību starp medijiem un ierobežotu dezinformācijas ietekmi. 

Atbalsta summa: kopējā summa 2 milj. EUR, maksimālais atbalsts 1 projektam – 500 000 milj. EUR ar līdzmaksājuma limitu 70%.

Pieteikumu termiņš: 2024.gada 7.marts

https://pulitzercenter.org/pt-br/node/26139 

Pulicera centrs atbalsta redakciju, neatkarīgu žurnālistu, mediju darbinieku grupu projektus, kuros izmanto uzlabotas datu analīzes metodes, mašīnmācīšanās un valodas apstrādi, lai risinātu pētnieciskās žurnālistikas tēmu vai sabiedrībai svarīgu problēmu.

Projekta mērķi, izpildes plānu un vajadzīgo atbalsta summu iesniedz pieteicējs. Līdz šim atbalstītie projekti saņēmuši grantus 10-25 tūkst. USD robežās.

Pieteikumu termiņš: nav ierobežots – iesniedz projektu un nedēļas laikā saņem atbildi.

https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/ 

https://www2.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/catalyst-fund-inviting-early-stage-ideas-or-projects-addressing-global-challenges-no-deadline-anyone-can-apply/ 

Apraksts: Rodenberija fonds (Roddenberry Foundation) pieņem pieteikumus Katalizatora fonda programmā no ikviena cilvēka, kopienas, bezpeļņas organizācijas un sociālā uzņēmuma pasaulē, kam ir oriģināla, drosmīga ideja vai projekts, kas risina globālās problēmas.

Atbalsta summa: 2500-15 000 USD

Pieteikumu termiņš: nav ierobežots – iesniedz projektu un noteiktā laikā saņem atbildi.

 (2 saites – oriģinālā un Funds for NGOs)

https://pulitzercenter.org/gender-equality-grants 

https://www2.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/pulitzer-centers-gender-equality-grants-program/ 

Apraksts: Pulicera centrs aicina žurnālistus un redakcijas no visas pasaules iesniegt pieteikumus Dzimumu līdztiesības programmā, kuras mērķis ir jaunā līmenī ziņot par dzimumu līdztiesību, sieviešu un meiteņu iespēju palielināšanu. Tā atbalsta žurnālistu projektus, kuri vēsta par vietējām kopienām, lai vairotu to daudzveidību, līdztiesību un iekļaušanu. 

Atbalsta summa: vidēji USD 5000 

Pieteikumu termiņš: nav ierobežots – iesniedz projektu un noteiktā laikā saņem atbildi.Pulitzer Center

Grants datu žurnālistikas atbalstam: https://pulitzercenter.org/grants-fellowships/opportunities-journalists/data-journalism-grants?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Call-for-Apps

Apraksts: atbalsts mediju redakcijām vai žurnālistiem, kā arī starpvalstu sadarbībai mediju vai žurnālistu grupās, datu vākšanas un analīzes izmantošanai informācijas materiālu sagatavošanā par nozīmīgiem, bet nepietiekami atspoguļotiem tematiem. Projekta mērķi, izpildes plānu un vajadzīgo atbalsta summu iesniedz pieteicējs.

Pieteikumu termiņš: nav ierobežots – iesniedz projektu un nedēļas laikā saņem atbildi.

https://iwmf.submittable.com/submit/159321/howard-g-buffett-fund-for-women-journalists-rolling-deadline

https://www2.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/call-for-proposals-for-howard-g-buffett-fund-for-women-journalists/

Apraksts: Starptautiskais Sieviešu mediju fonds (International Women’s Media Foundation – IWMF) aicina iesniegt pieteikumus Hovarda G. Bafeta fonda programmā profesionālām žurnālistēm sievietēm, lai palielinātu sieviešu lomu plašsaziņas līdzekļos visā pasaulē, vairojot caurskatāmību un balsu dažādību. Priekšroka projektiem, kas vēsta par nepietiekami aprakstītiem globāliem tematiem, dažādo tradicionālo mediju vēstījumus, pēta patieso situāciju un uzlabo žurnālistu sniegumu. Pieteicējām jābūt trīs garu pieredzei žurnālistikā, žurnālistu grupā ne mazāk kā pusei jābūt sievietēm.

Atbalsta summa kopā: USD 4 000 000

Pieteikumu termiņš: nav ierobežots – iesniedz projektu un noteiktā laikā saņem atbildi

https://www.risingtide-foundation.org/freedom-in-practice/grant-application 

https://www2.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/rising-tide-foundation-launches-call-for-proposals-freedom-in-practice/ 

Apraksts: Rising Tide Foundation aicina iesniegt pieteikumus programmā Brīvība praksē (Freedom in Practice), kuras mērķis ir paplašināt cilvēku brīvību un celt sabiedrības labklājību. Privātā sektora pārstāvji, tai skaitā mediji, var iesniegt projektus sabiedrības sadarbības uzlabošanai, cilvēku personības izaugsmei, brīvas domāšanas popularizēšanai dažādās auditorijās. 

Atbalsta summa: nav noteikta, parasti atbalsta vienu projektu no viena pieteicēja.

Pieteikumu termiņš: nav ierobežots – iesniedz projektu un noteiktā laikā saņem atbildi.

https://pulitzercenter.org/grants-fellowships/opportunities-journalists/data-journalism-grants?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Call-for-Apps 

Apraksts: atbalsts mediju redakcijām vai žurnālistiem, kā arī starpvalstu sadarbībai mediju vai žurnālistu grupās, datu vākšanas un analīzes izmantošanai informācijas materiālu sagatavošanā par nozīmīgiem, bet nepietiekami atspoguļotiem tematiem. Projekta mērķi, izpildes plānu un vajadzīgo atbalsta summu iesniedz pieteicējs.

Pieteikumu termiņš: nav ierobežots – iesniedz projektu un nedēļas laikā saņem atbildi.

 

Pulicera centra granti globālām reportāžām un Ukrainas kara atspoguļošanai

https://pulitzercenter.org/grants-fellowships/opportunities-journalists/global-reporting-grants 

Atbalsta summa: USD 5000-10 000

https://pulitzercenter.org/journalism/initiatives/war-ukraine 

Apraksts: abiem grantiem var pieteikties redakcijas vai atsevišķi žurnālisti, ievērojot drošības noteikumus militārās darbības zonā. Jāiesniedz izdevumu tāme.

Pieteikumu termiņš: nav ierobežots

https://www.risingtide-foundation.org/freedom-in-practice/grant-application

https://www2.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/rising-tide-foundation-launches-call-for-proposals-freedom-in-practice/

Apraksts: Rising Tide Foundation aicina iesniegt pieteikumus programmā Brīvība praksē (Freedom in Practice), kuras mērķis ir paplašināt cilvēku brīvību un celt sabiedrības labklājību. Privātā sektora pārstāvji, tai skaitā mediji, var iesniegt projektus sabiedrības sadarbības uzlabošanai, cilvēku personības izaugsmei, brīvas domāšanas popularizēšanai dažādās auditorijās.

Atbalsta summa: nav noteikta, parasti atbalsta vienu projektu no viena pieteicēja.

Pieteikumu termiņš: nav ierobežots – iesniedz projektu un noteiktā laikā saņem atbildi.

https://gulbenkian.pt/emifund/bolsas-lista/boosting-fact-checking-activities-in-europe/ 

Apraksts: Eiropas Mediju un informācijas fonds izsludina 7.kārtu programmai Faktu pārbaudes stiprināšana Eiropā, kuras mērķis ir atbalstīt neatkarīgas faktu pārbaudes organizācijas, kam ir nozīmīga loma dezinformācijas negatīvo seku mazināšanā sabiedrībā un demokrātijas procesos. Programma pastāvīgi atvērta līdz 2025.gada jūnijam. Pieteikumus katru gadu pieņem februārī, jūnijā un oktobrī.

Atbalsta summa: kopumā 4,35 milj. EUR

Pieteikumu termiņš: 2024.gada 29.februāris

https://iwmf.submittable.com/submit/159321/howard-g-buffett-fund-for-women-journalists-rolling-deadline

https://www2.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/call-for-proposals-for-howard-g-buffett-fund-for-women-journalists/

Apraksts: Starptautiskais Sieviešu mediju fonds (International Women’s Media Foundation – IWMF) aicina iesniegt pieteikumus Hovarda G. Bafeta fonda programmā profesionālām žurnālistēm sievietēm, lai palielinātu sieviešu lomu plašsaziņas līdzekļos visā pasaulē, vairojot caurskatāmību un balsu dažādību. Priekšroka projektiem, kas vēsta par nepietiekami aprakstītiem globāliem tematiem, dažādo tradicionālo mediju vēstījumus, pēta patieso situāciju un uzlabo žurnālistu sniegumu. Pieteicējām jābūt trīs garu pieredzei žurnālistikā, žurnālistu grupā ne mazāk kā pusei jābūt sievietēm.

Atbalsta summa kopā: USD 4 000 000

Pieteikumu termiņš: nav ierobežots – iesniedz projektu un noteiktā laikā saņem atbildi

https://pulitzercenter.org/your-workenvironment

https://www2.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/pulitzer-center-inviting-projects-on-labor-climate-issues-under-work-environment-reporting-initiative/

Apraksts: Pulicera centrs sāk jaunu globālās neatkarīgās žurnālistikas atbalsta programmu par klimata pārmaiņu ietekmes izpēti uz strādājošajiem un nodarbinātību. Tā finansē pētnieciskos projektus, kas vēsta par klimata pārmaiņu ietekmi uzņēmumos, nodarbināto grupās, dažādu produktu un pārtikas ražošanā. Atbalstīta tematu izpēte, lai informētu sabiedrību par biznesa, klimata un patērētāju izvēles saistību, politikas skaidrošanu. Finansē gan štata, gan neatkarīgu žurnālistu pētnieciskos pieteikumus no drukātajiem, digitālajiem, TV un radio medijiem, filmu projektus, datu žurnālistikas izpēti. Īpaši gaidīts dzīvs vēstījums, izplatīšana dažādās platformās un valodās.

Atbalsta summa: USD 10 000 – 25 000 vienam projektam

Pieteikumu termiņš: nav ierobežots – iesniedz projektu un noteiktā laikā saņem atbildi, bet projektu vēlams pabeigt 1-4 mēnešos.

https://pulitzercenter.org/gender-equality-grants

https://www2.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/pulitzer-centers-gender-equality-grants-program/

Apraksts: Pulicera centrs aicina žurnālistus un redakcijas no visas pasaules iesniegt pieteikumus Dzimumu līdztiesības programmā, kuras mērķis ir jaunā līmenī ziņot par dzimumu līdztiesību, sieviešu un meiteņu iespēju palielināšanu. Tā atbalsta žurnālistu projektus, kuri vēsta par vietējām kopienām, lai vairotu to daudzveidību, līdztiesību un iekļaušanu.

Atbalsta summa: vidēji USD 5000

Pieteikumu termiņš: nav ierobežots – iesniedz projektu un noteiktā laikā saņem atbildi.

https://grants.journalismfund.eu/en/european-cross-border-grants

https://www2.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/applications-open-for-european-cross-border-grant-programme/

Apraksts: Journalismfund.eu pieņem pieteikumus Eiropas Pārrobežu grantu programmai, lai atbalstītu pētnieciskās žurnālistikas projektus un pārrobežu sadarbību. Žurnālistu grupas ar ne mazāk kā diviem dalībniekiem no drukātajiem un audio vizuālajiem medijiem saņems finansējumu pārrobežu sadarbībai Eiropas sociālajām grupām svarīgu tematu izpētē, sedzot darba laiku un izmaksas. Pētnieki atbalsu saņem personiski, viņiem būs pieejamas arī profesionālas mentoru konsultācijas. Programmu finansē deviņi dažādi fondi.

Atbalsta summa kopā: EUR 200 000

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 13.jūlijs

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=347898

https://www2.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/small-grants-to-strengthen-ties-between-the-u-s-and-the-eu/

Apraksts: ASV Misija Eiropas Savienības sabiedrisko attiecību birojā (U.S. Mission to the European Union’s Office of Public Affairs – USEU PA) un ASV Valsts departaments aicina iesniegt projektus Sabiedriskās diplomātijas mazo grantu programmā (Public Diplomacy Small Grants Program). Granti pieejami nevalstiskajām un bezpeļņas organizācijām sabiedrisku pasākumu – konferenču, semināru, kultūras notikumu, publisku debašu un diskusiju rīkošanai, kuru mērķis ir vairot sapratni un dažādot sadarbību ASV un ES valstu starpā. Projektiem jāietver ASV kultūras elementi vai politika, ekspertu vai institūciju dalība.

Atbalsta summa: USD 5000 – 50 000

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 7.jūlijs

https://pulitzercenter.org/grants-fellowships/opportunities-journalists/ai-accountability-fellowships

Apraksts: AI jeb mākslīgā intelekta atbildības stipendija (The Al Accountability Fellowships) atbalsta žurnālistus un redakcijas, kuras ietekmē AI tehnoloģijas un kas vēlas paplašināt, padziļināt un dažādot ziņojumus par mākslīgo intelektu un tā izmantošanas atbildību. Šogad īpaša uzmanība pievērsta tematiem, kas pēta AI lomu kara un miera apstākļos. Partnerībā ar “Digital Witness Lab” Prinstonas universitātē aicina pieteikt izpēti par ziņu apmaiņas platformas WhatsApp lomu publisko procesu ietekmēšanā konkrētā kopienā. Līdzekļus var izmantot ierakstiem, ceļa izdevumiem, datu analīzei. Stipendiātiem būs pieejami mentori un mācības.

Atbalsta summa: līdz USD 20 000

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 1.jūlijs

https://pulitzercenter.submittable.com/submit/204395/eyewitness-photojournalism-grant-application-2023

Apraksts: Diversify Photo un Pulicera centrs (Pulitzer Center) aicina fotožurnālistus pieteikties aculiecinieku grantam, lai vēstītu vizuālus stāstus no nepietiekami pārstāvētām kopienām. Gaidīti pieteikumi no visas pasaules, priekšroku dodot neatkarīgiem žurnālistiem, kuri strādā vietējā kopienā. Finansējumu piešķir trijiem pretendentiem.

Atbalsta summa: līdz USD 3000 vienam projektam

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 30.jūnijs

https://pluralplus.unaoc.org/submit/

https://www2.fundsforngos.org/youth-adolescents/call-for-applications-plural-youth-video-festival/

Apraksts: Jaunatnes video festivāls PLURAL+ ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Civilizāciju alianses (UNAOC) un Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) kopīga iniciatīva, kas aicina

pasaules jauniešus iesniegt oriģinālus video par migrācijas, daudzveidības un sociālās iekļaušanas tematiem. Pretendentu vecums – līdz 25 gadiem.

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 30.jūnijs

https://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/-/world-forum-for-democracy-2023-call-for-initiatives

https://www2.fundsforngos.org/peace-and-conflict-resolution/world-forum-for-democracy-2023-democracy-peace-call-for-initiatives/

Apraksts: Pasaules Demokrātijas forums (The World Forum for Democracy) aicina sabiedriskās un privātās organizācijas no visas pasaules iesniegt inovatīvas iniciatīvas, kuru mērķis ir pilnveidot demokrātiju un atbalstīt ilgtspējīgu mieru. Iniciatīvai jābūt kritiski analizētai un pārbaudītai praksē. Galvenās tēmas – pilsoniskā iesaiste, publiskā un privātā sektora partnerība, pārrobežu sadarbība, aizstāvība diskriminētām grupām, jaunas platformas konfliktu risināšana, novatoriska pieejas pagātnes prezentēšanā – muzeji, mediji, filmas, korupcijas apkarošana, publiskā un privātā sektora finanšu pārredzamība, nabadzības mazināšana, sociālie uzņēmumi, lauku attīstība, nevardarbība, naida noziegumu, nevienlīdzības, propagandas, kiberkaradarbības izpēte, datu vākšana vai analīze. Uz forumu prezentēt labākās iniciatīvas un analizēt tās multidisciplināros paneļos aicinās vienu organizācijas pārstāvi, Eiropas Padomei sedzot ceļošanas un uzturēšanās izmaksas.

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 15.jūnijs, iesūtot anketas “Call for initiatives 2023” pieteikumu pa e-pastu forum_democracy@coe.int

https://unifor.no/stiftelser/the-minor-foundation-for-major-challenges/?_sf_s=Minor

https://www2.fundsforngos.org/environment/the-minor-foundation-for-major-challenges/

Apraksts: Norvēģijas Mazais fonds lieliem mērķiem (The Minor Foundation for Major Challenges – MFMC) aicina ārvalstu pretendentus pieteikt komunikācijas projektus, kuru mērķis ir pāreja uz zema oglekļa patēriņa ekonomiku, lai mazinātu klimata pārmaiņas. Tiem jābūt ar fokusu mainīt politiku un praksi valsts un privātās institūcijās, atbalstos inovācijas komunikācijā par klimatu, palielināt zaļā kursa atbalstītāju un vēstījumu skaitu, stiprināt sociālo un politisko kustību radikālām pārmaiņām ar priekšroku Eiropas iniciatīvām. Lēmumu par projektu atbilstību pieņem MFMC valde saskaņā ar fonda un programmas prioritātēm.

Atbalsta summa: lielais grants – EUR 20 000 līdz 200 000; mazais grants – līdz EUR 10 000

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 8.jūnijs

https://thegpsa.org/grant-making/grant-selection-process/green-accountability-global-call-for-proposals/

https://www2.fundsforngos.org/civil-society/green-accountability-global-call-for-proposals/

Apraksts: Pasaules Sociālās atbildības partnerība (Global Partnership for Social Accountability – GPSA) aicina nevalstiskās organizācijas, kas plaši sadarbojas ar valsts sektoru, biznesu, kopienām un cilvēkiem individuāli, tai skaitā medijus un to konsorcijus, pieteikt globālam atbalstam klimata pārmaiņas mazinošus un zaļo atbildību vairojošus projektus, kuru mērķis ir vietējo sabiedriskā labuma projektu subsidēšana stratēģiski ilgtspējīgai attīstībai, dziļākai caurskatāmībai un atbildībai. GPSA mērķis ir atbalstīt Pasaules Bankas centienus uzlabot efektivitāti un ietekmi valstu pārvaldē, ko atbalsts plašs sabiedrības pārstāvju loks.

Atbalsta fonds kopā: USD 4 000 000

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 1.jūnijs

https://transformhealthcoalition.org/opportunity/request-for-proposals-digital-health-week-small-grants/

https://www2.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/request-for-proposals-digital-health-week-small-grants/

Apraksts: Ikviena organizācija ar interesi sniegt ieguldījumu sabiedrības veselībā, piedaloties pasaules Digitālās Veselības nedēļā (Digital Health Week – DHW), iesakot uzlabojumus, publicējot stāstus sociālajos medijos un plašsaziņas avotos, rīkojot kampaņas un notikumus, apmainoties ar pieredzi ar citām valstīm un institūcijām, var saņemt atbalstu mazo grantu programmā, kas noritēs 2023.gada jūlijā – decembrī. Priekšroka var tikt piešķirta nevalstiskajām organizācijām, jauniešu un sieviešu vadītām komandām, grupām ar jau pierādītu darba rezultātu, uzlabojot valsts vadītās sistēmas.

Atbalsta summa: līdz USD 5000 vienam projektam

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 31.maijs

Kurta Šorka starptautiskā žurnālisma balva 2023 (2023 Kurt Schork Awards in International Journalism) (2 saites – oriģinālā un Funds for NGOs)
https://ksmfund.org/2023-awards/
https://www2.fundsforngos.org/media/call-for-entries-2023-kurt-schork-awards-in-international-journalism/
Apraksts: Kurta Šorka memoriālais fonds (The Kurt Schork Memorial Fund – KSMF) pieņem iesniegumus 2023. gada balvai starptautiskajā žurnālistikā par drosmīgu darbu konfliktu vietās, korupcijas, cilvēktiesību pārkāpumu un netaisnības atainošanā. Balvai var pieteikties drukāto mediju žurnālisti trīs kategorijās, katrs iesniedzot trīs rakstus, kas publicēti no 2022.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 31.maijam:
1. Ārštata balva (Freelance Award) žurnālistiem, kuri dodas uz pasaules konfliktu zonām ar lielu personisku risku;
2. Vietējā reportiera balva (Local Reporter Award) par darbu jaunattīstības vai pārejas posma valstīs, rakstot par notikumiem savā dzimtenē;

3. Ziņu radītāja balva (News Fixer Award) vietējiem žurnālistiem vai ekspertiem, kuru ieteikumi un
zināšanas sniedza nozīmīgu ieguldījumu stāstu saturā, ietekmē un sasniedzamībā.
Balvas: Trīs uzvarētāji katrs saņem USD 5000, pēc tam piedaloties Tomsona Roitera fonda (Thomson Reuters Foundation) ikgadējās konferences diskusijā 19.-20.oktobrī Londonā.
Pieteikumu termiņš: 2023.gada 31.maijs

 

https://www.solidar.org/en/news/call-for-nominations-2023-silver-rose-award-for-a-just-transition

https://www2.fundsforngos.org/media/call-for-nominations-2023-silver-rose-award-for-a-just-transition/

Apraksts: Aicina pieteikties indivīdus vai organizācijas, kas ar kolektīvu rīcību, drosmi, neatlaidību un apņemšanos rāda – mēs varam darīt nevis to, kas ir politiski pamatots, bet to, kas ir nepieciešams, lai cilvēkus un planētu izvirzītu pirmajā vietā. Pretendentiem jābūt aktīviem cilvēku atbalsta un cilvēktiesību jomā, sociālajā līdztiesībā, zaļās ekonomikas godīgā attīstībā, klimata pārmaiņu mazināšanā, tīras enerģijas pieejamībā. Balvas kandidātu loks ietver politikas žurnālistus.

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 31.maijs

 

Mama Cash noturības fonds sieviešu vadītām organizācijām:  https://www2.fundsforngos.org/lgbtq/mama-cash-resilience-fund-for-feminist-and-women-led-organisations/

Apraksts: Atbalsts sieviešu un transpersonu vadītām organizācijām, kas strādā ar mērķi uzlabot sieviešu un mazaizsargātu sociālo grupu tiesību ievērošanu, virzīt uzlabojumus likumdošanā un sabiedrībā. Vairāk info https://www.mamacash.org/en/our-2023-grantmaking-window

Atbalsta summa: EUR 5000-50 000

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 15.marts

Eiropas Žurnālistikas fonda pārrobežu pētnieciskās žurnālistikas granti vietējiem medijiem:

https://www.journalismfund.eu/european-cross-border-grants

Apraksts: finanšu un mentoru atbalsts ES pārrobežu sadarbībai žurnālistikā, kopīgu tematu izpētē un lokālu risinājumu izplatīšanai Eiropas mērogā. Jāiesniedz projekta izpildes tāme ar kopējo summu, ir pieejamas tiešsaistes konsultācijas pieteikuma sagatavošanai.

Atbalsta summa: kopējais budžets EUR 200 000 aktuālajai kārtai, EUR 50 000 nākamajai.

Pieteikumu termiņi: 2023.gada 16.marts un 15.maijs

Mediju sadarbības hakatons (2 saites – oriģinālā un Funds for NGOs)

https://ipi.media/innovation/media-blend-hackathon/

https://www2.fundsforngos.org/media/open-call-for-media-blend-hackathon-programme/

Apraksts: atbalsts žurnālistiem vai redakcijām ar mērķi piedalīties Eiropas mediju hakatonā, lai ģenerētu idejas inovatīvai tehnoloģiju izmantošanai, izpētei, datu analīzei, materiālu veidošanai un izplatīšanai. Priekšroka jauniem un inovatīviem medijiem, starptautiskām komandām. Jāprot  angliski un jāvar piedalīties Vīnes hakatonā maijā.

Atbalsta summa: EUR 5000

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 17.marts

ASV Valsts departamenta grants ar atbalstu izteiksmes un runas brīvībai mazaizsargātām sabiedrības grupām: https://www2.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/grants-to-promote-and-protect-freedom-of-expression-for-vulnerable-or-marginalized-populations/

Apraksts: atbalsts bezpeļņas organizācijām vai uzņēmumiem, lai nodrošinātu neaizsargātu sabiedrības grupu – sieviešu, minoritāšu, migrantu utt. – tiesības, izteiksmes brīvību, izplatītu patiesu info un mazinātu viltus ziņu ietekmi no grupām, kuru mērķis ir graut demokrātiju un ierobežot cilvēktiesības. Izpildes laiks – 2-5 gadi, ietverot mācības, izpēti, sadarbību starp projekta dalībniekiem un mērķa grupām.

Atbalsta summa: USD 750 000

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 5.aprīlis

Eiropas Žurnālistikas fonda pētniecības granti vides žurnālistikā:

https://www.journalismfund.eu/investigation-grants-environmental-journalism

Apraksts: finanšu un mentoru atbalsts žurnālistiem un medijiem ES pārrobežu sadarbībai vides žurnālistikā. Jāiesniedz projekta izpildes tāme ar kopējo summu, ir pieejamas tiešsaistes konsultācijas pieteikuma sagatavošanai.

Atbalsta summa: kopējais budžets EUR 400 000 aktuālajai kārtai, EUR 800 000 nākamajai.

Pieteikumu termiņi: 2023.gada 27.aprīlis, 27.jūlijs, 26.oktobris

Eiropas Mediju un informācijas fonda programma digitālo mediju un informācijas pratības uzlabošanai: https://www2.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/open-call-media-and-information-literacy-for-societal-resilience/

Apraksts: Projektus ar mērķi izpētīt medijpratības situāciju sabiedrībā, veidot mācību materiālus izglītības iestādēm, apmācīt pedagogus medijpratībā, veidot medijpratības platformas utt. var iesniegt bezpeļņas organizācijas, izglītības iestādes un sadarbības grupas, kas strādā ar informācijas izpratnes uzlabošanu sabiedrībā. Projekti var būt lokāla, reģionāla, nacionāla un starpvalstu mēroga.

Atbalsta summa: līdz EUR 400 000

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 28.aprīlis

Dezinformācijas dinamikas izpēte – granti no Eiropas Mediju un informācijas fonda (2 saites – oriģinālā un Funds for NGOs): https://gulbenkian.pt/emifund/bolsas-lista/investigations-into-disinformation-dynamics-2023/

https://www2.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/open-call-for-investigations-into-disinformation-dynamics/

Apraksts: Projektus ar mērķi izpētīt dezinformācijas izplatību, vairot izpratni par viltus ziņu izplatītāju darbību, sagatavot faktu kopas info pārbaudei, uzlabot faktu pārbaudes procesu utt. var iesniegt bezpeļņas organizācijas, izglītības iestādes un sadarbības grupas, kas strādā ar informācijas izpratnes uzlabošanu sabiedrībā.

Atbalsta summa: līdz EUR 150 000

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 28.aprīlis

Eiropas Žurnālistikas fonda grants vides žurnālistu profesionālai izaugsmei: https://www.journalismfund.eu/earth-services

Apraksts: granti mediju organizācijām un redakcijām vides žurnālistu profesionālās izaugsmes pasākumu rīkošanai. Jāiesniedz projekta izpildes tāme.

Atbalsta summa: kopējais budžets katrai kārtai EUR 115 000

Pieteikumu termiņi: 2023.gada 12.maijs, 12.oktobris

EK grants trauksmes cēlēju aizsardzībai (2 saites – EK oriģinālā un no Funds for NGOs):

https://saite.lv/quu

https://www2.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/grants-to-support-an-enabling-environment-for-the-protection-of-whistleblowers/

Apraksts: pieejams bezpeļņas organizācijām un sadarbības partneru grupām ar mērķi vairot sabiedrības izpratni par trauksmes cēlēju lomu, uzlabot institūciju un sabiedrības grupu sadarbību trauksmes cēlēju aizsardzībā, pilnveidot datu apkopošanu, nacionālo likumdošanu un iestāžu reakciju.

Atbalsta summa: EUR 75 000

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 25.maijs

Žurnālistu apmaiņas stipendija no Vācijas Starptautiskās žurnālistu programmas ar ES Klimata iniciatīvas (EUKI https://www.euki.de/en/ ) atbalstu:

https://www.ijp.org/en/fellowships/centraleasterneuropean

Apraksts: apmaiņas stipendija 10 žurnālistiem no Vācijas un Austrumeiropas valstīm, kuri strādā ar klimata un enerģētikas tēmām drukātajos, interneta, audio vai vizuālajos medijos. Jāzina angļu valoda, vācu valodas zināšanas nav obligātas, bet var būt pluss. Programmas sākums – 2023.gada oktobrī.

Stipendijas summa: EUR 3800 ceļošanas, apmešanās un personiskajiem izdevumiem.

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 1.jūnijs

https://pulitzercenter.org/your-workenvironment

https://www2.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/pulitzer-center-inviting-projects-on-labor-climate-issues-under-work-environment-reporting-initiative/ 

Apraksts: Pulicera centra globālās neatkarīgās žurnālistikas atbalsta programma par klimata pārmaiņu ietekmes izpēti uz strādājošajiem un nodarbinātību. Tā finansē pētnieciskos projektus, kas vēsta par klimata pārmaiņu ietekmi uzņēmumos, nodarbināto grupās, dažādu produktu un pārtikas ražošanā. Atbalstīta tematu izpēte, lai informētu sabiedrību par biznesa, klimata un patērētāju izvēles saistību, politikas skaidrošanu. Finansē gan štata, gan neatkarīgu žurnālistu pētnieciskos pieteikumus no drukātajiem, digitālajiem, TV un radio medijiem, filmu projektus, datu žurnālistikas izpēti. Īpaši gaidīts dzīvs vēstījums, izplatīšana dažādās platformās un valodās.

Atbalsta summa: USD 10 000 – 25 000 vienam projektam

Pieteikumu termiņš: nav ierobežots – iesniedz projektu un noteiktā laikā saņem atbildi, bet projektu vēlams pabeigt 1-4 mēnešos.

Granti globālām reportāžām un Ukrainas kara atspoguļošanai

https://pulitzercenter.org/grants-fellowships/opportunities-journalists/global-reporting-grants

Atbalsta summa: USD 5000-10 000

https://pulitzercenter.org/journalism/initiatives/war-ukraine

Apraksts: abiem grantiem var pieteikties redakcijas vai atsevišķi žurnālisti, ievērojot drošības

 

noteikumus militārās darbības zonā. Jāiesniedz izdevumu tāme.

Pieteikumu termiņš: nav ierobežots

Funds for NGOs nodarbība projektu sagatavošanā un iesniegšanā – Premium maksas grupas dalībniekiem bez laika ierobežojuma: https://home.fundsforngospremium.com/training-tutorial-proposal-writing-in-2023-new-trends-and-prospects/

 

EK grants bēgļu un migrantu iekļaujošai prezentācijai medijos: https://www2.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/media-representation-and-inclusion-for-refugees-and-migrants-call-for-proposals/

Apraksts: pieejams mediju un bezpeļņas organizācijām un sadarbības grupām, lai veidotu

 

uzticamu, iekļaujoši pozitīvu vēstījumu sociālajos tīklos un tiešsaistes medijos par bēgļiem un migrantiem Eiropā.

Atbalsta summa: 75% no iesniedzēja pieteiktās tāmes kopsummas; programmas kopējais

finansējums ir EUR 490 500.

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 15.marts

Eiropas Evolucionārās bioloģijas biedrības grants sabiedrības izglītošanai par evolūciju (2 saites – oriģinālā European Society for Evolutionary Biology jeb ESEB un no Funds for NGOs):

https://eseb.org/prizes-funding/outreach-fund/

https://www2.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/eseb-outreach-initiative-fund/

Apraksts: Finansēs izglītojošas iniciatīvas plašai auditorijai ar mērķi skaidrot evolūciju, tulkot materiālus par evolūciju – grāmatas, filmas, interneta vietnes utt., kā arī sabiedrībai brīvi pieejamus seminārus, izstādes u.c.

Atbalsta summa: līdz EUR 4000

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 15.marts

Brīvžurnālistu atbalsta programma no Eiropas Žurnālistu centra un IJ4EU (Pētnieciskā žurnālistika Eiropai): https://www.investigativejournalismforeu.net/grants/freelancer-support-scheme/

Apraksts: finanšu un mentoru atbalsts brīvžurnālistu grupām dažādās valstīs, kas sadarbojas nozīmīgu tematu izpētē.

Atbalsta summa: EUR 20 000

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 23.februāris

Pārrobežu pētnieciskās žurnālistikas atbalsta programma no IJ4EU (Pētnieciskā žurnālistika Eiropai): https://www.investigativejournalismforeu.net/grants/investigation-support-scheme/

Apraksts: finanšu atbalsts pārrobežu pētnieciskās žurnālistikas projektiem, tos pārrauga Starptautiskais Preses institūts (International Press institute – IPI).

Atbalsta summa: EUR 5000-50 000

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 23.februāris

Eiropas žurnālistu festivāla un medijpratības grants no Digital Europe: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/european-festival-journalism-and-media-information-literacy

Apraksts: Projekta mērķis ir atjaunot Eiropas Savienības žurnālistu un mediju komunikāciju, sadarbību un partnerību, iekļaujot sabiedriskos medijus, nevalstiskās organizācijas un medijpratības profesionāļus, uzlabojot žurnālistikas standartus un virzot uzmanības centrā jaunatni, žurnālistikas studentus un sociālos medijus.

Atbalsta summa: kopējais budžets EUR 990 500

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 28.februāris

Ochberg stipendija vidēja un vecāka gadagājuma žurnālistiem (2 saites – oriģinālā no Dart Center un no Funds for NGOs): https://dartcenter.org/resources/call-applications-2023-ochberg-fellowship

https://www2.fundsforngos.org/fellowships/call-for-applications-2023-ochberg-fellowship/

Apraksts: Semināri 2023.gada 21.-27.jūnijā Kolumbijas universitātē Ņujorkā vidēja un vecāka gadagājuma žurnālistiem ar mērķi uzlabot zināšanas par emocionālām traumām un psiholoģiskiem ievainojumiem, lai papildinātu prasmi rakstīt par vardarbību, konfliktiem un traģēdijām. Var pieteikties žurnālisti, fotogrāfi, redaktori, producenti u.c. Jāiesniedz 2 publikācijas vai info materiāli un 2 rekomendācijas vēstules. Jāprot angļu valoda. Stipendija sedz ceļošanas, apmešanās un personiskos izdevumus semināra nedēļā.

Pieteikumu termiņš: 2023.gada 1.marts

Projektu par valsts pārvaldes uzdevuma – ar masu informācijas (plašsaziņas) līdzekļu politiku saistītās informācijas analīze un apkopošana – veikšanu finansē LR Kultūras ministrija. Par šī materiāla saturu atbild Latvijas Žurnālistu asociācija.