06/06/2023 08:10

Par Ētikas komisijas locekļiem 31.03.2023. ievēlēti:

Vita Dreijere

Jānis Buholcs

Evita Puriņa

Anna Platpīre

Aidis Tomsons

Kārlis Dagilis

Anastasija Tetarenko-Supe