03/10/2023 01:27

Tiek izsludināta LŽA biedru sapulce.


Draugi un kolēģi!

Apsveicu visus ar pavasara iestāšanos! 

Marts ir laiks, kad Latvijas Žurnālistu asociācijai jāpārvēl valde un jāatskatās uz paveikto.

Tāpēc valdes vārdā izsludinu LŽA biedru sapulci 26.03 plkst 18:30 Zoom platformā.

Darba kārtībā

  1. Valdes atskaite par 2020.gadu
  2. LŽA valdes vēlēšanas
  3. LŽA valdes priekšsēdētāja vēlēšanas
  4. Revidenta vēlēšanas
  5. Ētikas komisijas vēlēšanas
  6. Citi jautājumi

Par Izcilības balvu- valde ierosina pagarināt Izcilības balvas periodu līdz 2021.gada jūlijam un balvas pasniegšanu rīkot vasarā- augustā, kā bija jau pērn. Izcilības balvas žūrija līdz ar to turpina darbu un tiks pārvēlēta 2022.gada martā. Valde ierosina izcilības balvu arī turpmāk pasniegt par sezonu – no jūlija līdz jūnijam.

Par valdi. Kolēģi, lūdzu, pārdomājiet šo nopietni. LŽA ir kļuvusi ietekmīga organizācija, būšana tās valdē ir gan gods, gan iespēja, gan atbildība. No cilvēkiem, kas ir LŽA valdē sagaida daudz un pirmie, kas kritizē, ja kas nav izdevies, ir paši biedri.

LŽA valde ir super jaudīga vienība, kas spēj ietekmēt valdības lēmumus un vērst lietas nozarei par labu. To pierādīja covid laiks un tas turpināsies arī turpmāk. Izvēlēties LŽA valdes locekļus ir tik pat svarīgi, kā Jūsu mediju vadītājus.

Gaidām ieteikumus valdei un citām institūcijām.

Gada pārskats un vadības ziņojums sekos!

Ar cieņu

Arta Ģiga

LŽA valdes priekššedētāja