03/10/2023 01:19

Valdes sēdes 15.03.2011 protokols


Latvijas žurnālistu asociācijas valdes sēdē 15.03.2011 apspriestie jautājumi:

  1. Par LŽA jaunu biedru uzņemšanu
  2. Par vienošanos ar advokātiem
  3. Par LŽA Ētikas komisijas darbu
  4. Par LŽA konferenču rīkošanu
  5. Par paveikto kopš kopsapulces

Pilns sapulces protokols aplūkojams lejupielādējot protokolu (pdf fails).