24/02/2024 01:47
Search

Valdes sēdes protokols, 01.07.2014.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.5

 

Rīgā,                                                                                                    2014.gada 01.jūlijā

 

                               

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja                                     Anda Rožukalne

 

Piedalās:                                                                

 

Valdes priekšsēdētāja                                                 Anda Rožukalne

Valdes locekle                                                 Evita Puriņa

Valdes locekle                                                 Olga Dragiļeva

Valdes locekle                                                 Māra Miķelsone

Valdes locekle                                                 Ivonna Plaude

 

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

 

 

Sēdi sāk plkst. 18:00

Sēdi beidz plkst. 20:00

Sēdes tēma – Dažādi aktuāli jautājumi.

Sēdes darba kārtība:

 

 1. Tikšanās ar NATO Izcilības centra pārstāvi J.Kārkliņu
 2. LŽA piedalīšanās UNESCO Preses brīvības dienas konferencē, kas ES prezidentūras laikā notiks Rīgā 2015.gada 3.maijā.
 3. LŽA piedalīšanās Austrumu partnerības žurnālistu konferences rīkošanā 2015.gadā
 4. LŽA rīkots pasākums 18.augustā
 5. LŽA biedra Dmitrija Petrenko izstāšanās no LŽA

 

 

Lēmumi

 

 1.  Tikšanās ar NATO Izcilības centra pārstāvi J.Kārkliņu

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

 

 

 

Tikšanās ar NATO Izcilības centra pārstāvi J.Kārkliņu par iespējām atbalstīt finansiāli LŽA kādā no sekojošiem veidiem:

 1. Aicinot uz Rīgu ārvalstu žurnālistus, diskusiju vadītājus (BBC, Guardian uc.), kuri varētu vadīt seminārus par :
 • ārlietām, ārpolitiku, starptautiskajiem notikumiemun procesiem;
 • kara žurnālistiku;
 1. LŽA izcilības balvas atbalsts pasākuma organizēšanā, iespēja balvu saņēmējiem iegūt stipendiju īstermiņa kursiem kādā no starptautiski atzītām žurnālistikas skolām (piemēram, Londonā)

 

5- par, 0-pret, 0-

atturas

 

 

.

 

2. LŽA piedalīšanās UNESCO Preses brīvības dienas konferencē, kas ES prezidentūras laikā notiks Rīgā 2015.gada 3.maijā.

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

2.

 1. LŽA ir uzaicināta piedalīties UNESCO Preses brīvības dienas konferencē, kas ES prezidentūras laikā notiks Rīgā 2015.gada 3.maijā.

Aicināt UNESCO konferences laikā pieņemt rezolūciju par starptautisku žurnālistu aizsardzības veidošanu kara darbības zonās.

LŽA ieteikumi konferences saturam: kara žurnālistika; inovācijas žurnālistikā; tirgus ietekme uz žurnālistikas kvalitāti. Iepriekš jau ieteiktās tēmas: pētnieciskās žurnālistikas starptautiskie tīkli; redakcionālā neatkarība un žurnālistu autonomija.

Tā kā konferences rīkotāji vēlas, lai LŽA pastāvīgi piedāvā idejas saturam, iesaka konferences viesus un sekciju moderatorus (no LV un citām valstīm), formulē idejas deklarācijai, tad LŽA izteiks priekšlikumu šo sadarbību noformēt kā projektu.

5- par, 0-pret, 0-

atturas

 

 

 

 

3. LŽA piedalīšanās Austrumu partnerības žurnālistu konferences rīkošanā 2015.gadā

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

3.

LŽA piedalīšanās Austrumu partnerības žurnālistu konferences rīkošanā 2015.gadā 3.-5.maijā

Tēmas:

 • Starptautisko kara žurnālista dalīšanās pieredzē par žurnālistikas principiem kara darbības zonās (t.sk.lietuviešu un igauņu)
 • Žurnālistu drošības aspekti kara darbības zonās

5- par, 0-pret, 0-atturas

 

 

   

 

 

 1. LŽA rīkots pasākums 18.augustā 18:00

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

4.

Pasākuma norises vieta:

Kinomuzejs, Peitavas ielā, pl.18:00

 1. Sarunas ar Eiropas Žurnālistu federācijas vadītāju Juhu Rekolu, kurš ieradīsies uz tikšanos ar LŽA valdi apspriest kopīgu projektu. Vakarā iespējama Juhas Rekolas piedalīšanās mūsu pasākumā.
 2. Vēl viens vakars ar krievu žurnālistiem, jo vēlamies turpināt draudzīgus kontaktus. Sigita Kirilka ir apņēmusies saaicināt kolēģus no krievu medijiem.

 

5 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

30.06.2014.

 

 

 1. LŽA biedra Dmitrija Petrenko izstāšanās no LŽA

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

LŽA biedrs Dmitrija Petrenko izstājas no LŽA

 

5– par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / A.Rožukalne /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)