13/04/2024 07:09
Search

Valdes sēdes protokols, 01.12.2016.

 

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.9

 

Rīgā                                                                                        2016.gada 1.decembrī

 

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētājs                                     Ivo Leitāns

 

Piedalās:                                                                

 

Valdes priekšsēdētājs                                                  Ivo Leitāns

Valdes locekle                                                Daiga Bitiniece

Valdes locekle                                                Anita Brauna

Valdes locekle                                                Arta Ģiga

Valdes locekle                                                Inga Spriņģe

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

 

 

 

Sēdi sāk plkst. 15:30

Sēdi beidz plkst.16:45

Sēdes darba tēmas:

 

 

  1. Par LŽA iespējamo dalību konkursā„Imigrantu integrāciju veicinoši pasākumi, iesaistot masu medijus (1.posms)”(saite te http://www.km.gov.lv/lv/es/pmif_konkursi.html). Īpašu vēlmi piedalīties izteicis un uzaicināts KM Mediju politikas nodaļas vadītājs R.Putnis.
  2. Biedru uzņemšana/izstāšanās.
  3. Par iespējamo rīcību saistībā ar Saeimā atvērto Preses likumu (http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=750/Lp12).
  4. Dažādi

 

 

Lēmumi

  1. Par LŽA iespējamo dalību konkursā„Imigrantu integrāciju veicinoši pasākumi, iesaistot masu medijus (1.posms)”(saite te http://www.km.gov.lv/lv/es/pmif_konkursi.html). Īpašu vēlmi piedalīties izteicis un uzaicināts KM Mediju politikas nodaļas vadītājs R.Putnis, KM pārstāv eksperte Klinta Ločmele.

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

 

 

 

 

LŽA valde nolemj nepiedalīties konkursā.

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

  1. Biedru uzņemšana/izstāšanās.

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

LŽA saņemti 2 iesniegumi par izstāšanos no biedriem Edija Boša (no 31.12.2016.) un Kaspara Ūdra (no 01.12.2016.)

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Par iespējamo rīcību saistībā ar Saeimā atvērto Preses likumu

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Sakarā ar atvērto Preses likumu (līdz 8.01.2016.) – gadījumā, ja tiks iesniegti grozījumi – LŽA varētu sniegt savus.

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

I.Leitāns

 

 

08.01.2016.

 

  1. Dažādi

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

LŽA plāno iestāties starptautiskajā Žurnālistu Federācijā (“European Federation of Journalists”)

 

I.Spriņģe piedāvā uzsākt kampaņu sociālajos tīklos, kas liktu dažādu sociālo tīklu lietotājiem aizdomāties, ko viņi lasa, ar kādu info dalās utt. Kampaņas moto varētu būt “Domā, ko Tu patērē”

 

Līdz 9.12.16. var izvirzīt jaunos kandidātus NEPLP, lūdzam biedrus par iespējamiem kandidātiem, kurus varētu virzīt LŽA, darīt zināmus līdz 6.12.16.(pirms tam uzrunājot attiecīgos kandidātus par gatavību kandidēt.)

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

Par –5

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

 

A.Ģiga

 

 

 

 

 

 

I.Spriņģe

 

 

 

 

 

 

I.Leitāns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.12.16.

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs: ______________________ / I.Leitāns /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)