24/02/2024 00:30
Search

Valdes sēdes protokols, 03.10.2016.

 

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.7

 

Rīgā                                                                                        2016.gada 3.oktobrī

 

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētājs                                     Ivo Leitāns

 

Piedalās:                                                                

 

Valdes priekšsēdētājs                                                 Ivo Leitāns

Valdes locekle                                                            Daiga Bitiniece

Valdes locekle                                                            Anna Platpīre

Valdes loceklis                                                           Filips Lastovskis

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

 

 

 

Sēdi sāk plkst. 18:30

Sēdi beidz plkst.19:50

Sēdes darba tēmas:

 

 

  1. Biedru – nemaksātāju darbības apturēšana, izstāšanās pēc paša vēlēšanās
  2. Korespondence
  3. Dažādi

 

 

 

 

 

 

Lēmumi

 

 

 

  1. Biedru – nemaksātāju darbības apturēšana, izstāšanās pēc paša vēlēšanās

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

LŽA saņēmusi iesniegumu no Māras Miķelsones un mutisku lūgumu no Sandras Kropas apturēt dalību asociācijā.

 

Saskaņā ar LŽA statūtu 4.7.1. punktu, valde lemj par biedru darbības apturēšanu sekojošiem biedriem:

Fjodorovs Reinis

Ģibiete Lāsma

Harmsena Kristīne

Brasliņa Aija

 

Ar pārējiem biedru naudu nesamaksājušajiem biedriem valde veiks individuālas pārrunas līdz nākamajai valdes sēdei novembrī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par –4

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Korespondence

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

1.     LŽA ir saņēmusi no Saeimas atbildi uz LŽA 09.09.2016. nosūtīto priekšlikumu par izmaiņām Likumā par nodokļiem un nodevām – LŽA iesniegums nodots darbam Saeimas Budžeta un finanšu komisijā un Saeimas Juridiskā komisijā.

2.     LŽA ir saņēmusi vēstuli no Jelgavas novada pašvaldības  “Par sabiedriskā plašsaziņas līdzekļa darba praksi”, ar lūgumu izvērtēt LR ziņu sižeta laikā intervētās laikraksta “Zemgales Ziņas” redaktores Agneses Leiburgas komentāru. Tā kā A.Leiburga nav LŽA biedre, LŽA šo gadījumu nevērtēs, par to paziņojot Jelgavas novada pašvaldībai.

 

 

 

Par –4

Pret- 0

Atturas – 0

 

I.Leitāns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.10.2016.

 

  1. Dažādi

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LŽA ir saņēmusi piedāvājumu no Gētes institūta piedalīties projektā Pēc atmiņas – ceļi uz kopīgu nākotni.

Īss projekta apraksts:

Projekts pamatā ir Latvijas 20. gadsimta vēsture un tās – iespējams – atšķirīgā uztvere Latvijas sabiedrībā. Taču projekta uzmanības centrā ir kopīga nākotne, kas aktīvi iesaista arī etniskās minoritātes. FuturLV ir intensīva starpdisciplināra atklājumu, refleksiju un rīcības platforma, kas pievērsta jaunajiem akadēmiķiem, žurnālistiem, skolotājiem, valstisku un nevalstisku organizāciju darbiniekiem un studentiem. Projektā ietilpst ekskursija uz Latvijas (pagātnes) atmiņu/atceres un nākotnes vietām, starpdisciplinārs, Latvijas nākotnei pievērsts darbseminārs, darbseminārs par projektu menedžmentu, kā arī projekta posms, kurā jauni cilvēki varēs īstenot savas ieceres. Projekta daļas ir arī intensīva tā norises atspoguļošana medijos un neierastas formas publikācija par atmiņu un nākotni.

Projekta centrālie pasākumi – nākotnei veltītais darbseminārs kopā ar ekskursiju un publiskie pasākumi – notiks laikā no maija līdz augusta beigām.

Projekta īstenošanas priekšnoteikums ir nozīmīgu Latvijas valstisko, sabiedrisko un pilsonisko institūciju atbalsts.

 

LŽA valde deleģē projektu no asociācijas pārstāvēt A.Rožukalni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSE ir ierosinājuši Zviedrijas un Somijas vēstniekiem sadarboties ar LŽA, rīkojot savu preses brīvības piemiņas pasākumu. Tikšanās paredzēta 10.10.2016., LŽA pārstāvēs Ivo Leitāns, Filips Lastovskis un Anna Platpīre.

 

 

Par –4

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par –4

Pret- 0

Atturas – 0

A.Rožukalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Leitāns, F.Lastovskis, A.Platpīre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.2016.

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs: ______________________ / I.Leitāns /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)