24/02/2024 01:14
Search

Valdes sēdes protokols 04.04.2016.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.3

 

Rīgā                                                                                        2016.gada 4.aprīlī

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja                                     Sanita Jemberga

 

Piedalās:                                                                

 

Valdes priekšsēdētāja                                                 Sanita Jemberga

Valdes locekle                                                            Arta Ģiga

Valdes loceklis                                                           Rolands Tjarve

Valdes locekle                                                            Gunta Sloga

Valdes locekle                                                            Anna Platpīre

Valdes loceklis                                                           Arnis Krauze

Valdes locekle                                                            Madara Fridrihsone

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

 

 

 

Sēdi sāk plkst. 18:00

Sēdi beidz plkst.19:30

 

Sēdes darba tēmas:

 

1) Tikšanās ar Gerhardu un jaunākais reģionālo avīžu lietā;

2) Konferences  post-factum;

3) Jaunākais no Baltijas mediju ekselences centra;

4) Maināmie likumi, attiecībā par reklāmas tirgus ierobežošanu televīzijās un retranslētajos raidījumos.

 

 

 

 

Lēmumi

 

1) Tikšanās ar VARAM ministru Gerhardu un jaunākais reģionālo avīžu lietā;

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Pēc LŽA protesta pret Iecavas domes lūgumu policijai ierosināt kriminālprocesu par izspiešanu pret “Bauskas Dzīvi” S.Jemberga un I.Plaude bija uz tikšanos pie VARAM ministra Gerharda reģionālās preses lietā. VARAM ir izvirzījusi nepieņemamu priekšlikumu (de facto legalizēt pašvaldību izdotās avīzes kā medijus), ierēdniecības izpratne par mediju neatkarību vs pašvaldību kontrolētu saturu ir nulle. LŽA uzskata, ka atbalstāms būtu 5 deputātu priekšlikums par izmaiņām Pašvaldību likumā, bet VARAM uzskata, ka jāmaina Likums par presi kā speciālais likums. Kompromisa nav. Paralēli turpinās “Bauskas Dzīves” pieteikuma process iesniegšanai Administratīvajā tiesā.

 

S. Jemberga, I.Plaude

KM sola līdz mēneša beigām apstiprināt starpziņojumu.

 

2) Konferences  post-factum;

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Konferences formāts – “lielie runātāji” un 15 minūšu LV pieredzes stāsti – būtu paturams un ir izdevies, bet biedru aktivitāte ir pārāk zema 2 dienām. Turpmāk jārīko vienu dienu. Prezentācijas jāizliek youtube un pasākums jātranslē tiešraidē, lai var piedalīties tie, kuri nevar ierasties.

 

Anna Platpīre- valde izsaka pateicību par padarīto.

 

 

3) Jaunākais no Baltijas mediju ekselences centra;

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Aprīlī notika Baltijas mediju ekselences centra dibinātāju tikšanās, kurā apspriesta turpmākā darbība. Pozitīvais ir tas, ka līdzekļi ir, taču apmācību programma vēl ir diezgan nekonkrēta.

LŽA starp savām primārajām interesēm izvirza:

●      Mūžizglītība

●      Žurnālistu tiesības – iespējams, organizēt bukleta izdošanu par to;

●      stažierus/stipendijas

 

 

 

 

 

4) Maināmie likumi mediju jomā, informē R.Tjarve

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

Sasaukt “prāta vētru” par likumu grozījumiem pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā, ka KM turpina darbu pie Mediju pamatnostādņu pieņemšanas, kas drīzumā varētu parādīties MK darba kārtībā.

R. Tjarve pēc konsultācijām ar jurstiem informē, ka nav sasaukta solītā “prāta vētra” par likumu grozījumiem, jo reklāmas aizliegums RU retranslētajos propagandas kanālos nav iespējams, nepārkāpjot Audiovizuālo pakalpojumu direktīvu. Citi valdes locekļi norāda, ka tas nav vienīgais jautājums, un lūdz prāta vētru organizēt pie pirmās iespējas.

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / S.Jemberga /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)