24/02/2024 00:47
Search

Valdes sēdes protokols 04.07.2012.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.04/07/2012

 

Rīgā,                                                                                                    2012.gada 04.jūlijā

 

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja                                     Inga Spriņģe

 

Piedalās:                                                                

Valdes locekle                                                 Ivo Leitāns

Valdes locekle                                                 Madara Fridrihsone

Valdes loceklis                                                Arta Ģiga

Valdes loceklis                                                Inga Spriņģe

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

 

 

Sēdi sāk plkst. 18:00

Sēdi beidz plkst. 19:30

Sēdes tēma – Dažādi aktuāli jautājumi.

 

 

Sapulces darba kārtība:

1. Par jaunu biedru uzņemšanu

2. Par saņemto korespondenci

3. Par konferences pret plaģiātismu rīkošanu

4. Par sadraudzības vakara organizēšanu ar Media club

5. Par vienotas akreditācijas ieviešanu

6. LŽA atbildes sagatavošana uz NEPLP vēstuli par vanšu tilta lēcēju

 

 

Lēmumi

 

   1. Par jaunu biedru uzņemšanu

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Uzņemt Ģedertu Ģelzi (rekomendē David J.Byme, Cyrus Farivar), Sergeju Bižānu, Orestu Silabriedi (rekomendē Gunda Vaivode, Guntars Ķirsis, Dace Smildziņa), Liānu Puduli-Indāni (rekomendē I.Spriņģe), Lauru Zvejnieci (rekomendē I.Spriņģe, S.Semjonovs)

4 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

     

 

 

 

    2. Par saņemto korespondenci

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

2.

Par saņemto vēstuli no valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme”filiāle „Rūja” – sagatavot atbildi, ka LŽA saņēmusi vēstuli un izvērtēs to. Kopiju pārsūtīt MTG ētikas komisijai.

4 – par, 0 – pret, 0 – atturas

A.Ģiga

 

 

 

3. Par konferences pret plaģiātismu rīkošanu

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

3.

Ierosinājums rīkot konferenci pret mediju plaģiātismu, pieaicinot juristu Ilmāru Punku.

4 – par, 0 – pret, 0 – atturas

I.Spriņģe

 

2012.gada novembris

 

4. Par sadraudzības vakara organizēšanu ar Media club

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

4.

Septembrī rīkot sadraudzības vakaru ar Baltic Media Club, lai iepazītos tuvāk ar krievu kolēģiem Latvijā.

4 – par, 0 – pret, 0 – atturas

I.Spriņģe

 

2012.gada oktobris.

 

5. Par vienotas akreditācijas ieviešanu

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

5.

Ieviešot vienotu akreditāciju, radušās problēmas – Saeima nepiekrīt. Deliģēt Ingu Spriņģi pārrunāt radušos situāciju ar Saeimas preses dienesta vadītāju L.Rāfeldi un mēģināt problēmu atrisināt.

4 – par, 0 – pret, 0 – atturas

I.Spriņģe

 

2012.gada augusts

 

6. LŽA atbildes sagatavošana uz NEPLP vēstuli par vanšu tilta lēcēju

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

6.

Deliģēt LŽA ētikas komisijas vadītāju P.Raudsepu sagatavot atbildi NEPLP.

4 – par, 0 – pret, 0 – atturas

I.Spriņģe

 

2012.gada augusts

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / I.Spriņģe /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)

 

 

 

Rīgā, 2012. 4.jūlijā