18/07/2024 20:06
Search

Valdes sēdes protokols 05.09.2012.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.05/09/2012

 

Rīgā,                                                                                                    2012.gada 5.septembrī

 

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja                                     Inga Spriņģe

 

Piedalās:                                                                

Valdes locekle                                               Ivo Leitāns

Valdes locekle                                              Madara Fridrihsone

Valdes loceklis                                             Arta Ģiga

Valdes locekle                                              Marta Cerava

Valdes loceklis                                             Pēteris Zirnis

Valdes loceklis                                             Arnis Krauze

Valdes priekšsēdētāja                                   Inga Spriņģe

 

Protokolē                                                    Nora Vojevodska

 

 

Sēdi sāk plkst. 19:00

Sēdi beidz plkst. 20:00

Sēdes tēma – Dažādi aktuāli jautājumi.

 

 

Sapulces darba kārtība:

1. Par jaunu biedru uzņemšanu.

2. LŽA pilnsapulcē rosināt papildināt Ētikas kodeksu.

3. 12.09.2012. Valsts policijas un Providus kopīgi rīkotas mediju brokastis.

4. Tikšanās ar PR darbiniekiem, kas savulaik strādājuši žurnālistikā.

5. Sadraudzības vakars ar Baltic Media Club.

6. 23.11.2012. organizēt 1 dienas konferenci – Latvijas mediju attīstība un nākotne.

7. Eiropas padomes prezidentūras sekretariāts aicina veidot sadarbību.

 

 

 

Lēmumi

 

   1. Par jaunu biedru uzņemšanu

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Iesniegumu ar lūgumu uzņemt LŽA iesniedzis Juris Saukāns, trūkst otra biedra rekomendācijas. Uzņemšana atlikta līdz atrod otru biedru, kurš rekomendē. Balsošana par uzņemšanu LŽA atlikta.

 

 

 

 

 

    2. LŽA pilnsapulcē rosināt papildināt Ētikas kodeksu.

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

2.

Valde rosina papildināt LŽA ētikas kodeksu- turpmāk neatspoguļot medijos traģiskus  gadījumus kā pašnāvības, kā arī ievērot likumā noteiktās prasības ziņojot par sensitīvām tēmām (piem.bērnu tiesību aizskaršana; upuru un acu liecinieku pieminēšanu utt.) Šis jautājums tiks izskatīts LŽA biedru pilnsapulcē novembrī.

7 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

3. 12.09.2012. Valsts policijas un Providus kopīgi rīkotas mediju brokastis.

 

 

Nr.

Informācijai

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

3.

2012. oktobrī Valsts policija, Providus un LŽA kopīgi rīkos mediju brokastis, kur tiks uzaicināti dažādu mediju 25 galvenie redaktori, lai vienotos par likuma ievērošanu ziņojot par sensitīvām tēmām, nepieļaujot sekundāro viktimizāciju.

 

I.Spriņģe

 

 

4. Tikšanās ar PR darbiniekiem, kas savulaik strādājuši žurnālistikā.

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

4.

Uzaicināt bijušos žurnālistus, kas pārgājuši PR darbības sfērā  – rosināt pasākumu rīkot Ditai Arājai

7 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

5. Sadraudzības vakars ar Baltic Media Club

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

5.

03.10.2012. rīkot sadraudzības vakaru Latvijas krievu un latviešu žurnālistu sadarbības veicināšanai. Viena no tēmām – kā latviešu mediji var uzrunāt krievu auditoriju un otrādi. Aicināt biedrus izteikt idejas, kuri Latvijas žurnālisti varētu pārstāvēt latviešu profesionālo vidi.

7– par, 0 – pret, 0 – atturas

I.Spriņģe

 

 

 

6. 23.11.2012. organizēt 1 dienas konferenci – Mediju attīstība un nākotne.

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

6.

23.11.2012. organizēt 1 dienas konferenci – Latvijas mediju attīstība un nākotne. Uzaicināt sniegt savu pārskatu par notiekošo Latvijas mediju vidē lielāko mediju īpašniekus un vadītājus. Tēmas – veiksmes stāsti, problēmas, nākotnes prognozes.

7 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

7. Eiropas padomes prezidentūras sekretariāts aicina veidot sadarbību.

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

7.

Valdes locekle Marta Cerava tikās ar Eiropas padomes prezidentūras (EPP) sekretariāta preses pārstāvi Lindu Jākobsoni, kura aicina veidot sadarbību ar mērķi izskaidrot EPP darbību. Tikšanos varētu organizēt decembrī.

7 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / I.Spriņģe /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)

 

 

 

Rīgā, 2012. 5.septembrī