18/07/2024 20:14
Search

Valdes sēdes protokols 05.10.2015.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.7

Rīgā,

2015.gada 05.oktobrī

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja Sanita Jemberga

Piedalās:

Valdes priekšsēdētāja Sanita Jemberga

Valdes locekle Arta Ģiga

Valdes loceklis Rolands Tjarve

Valdes locekle Gunta Sloga

Valdes locekle Madara Fridrihsone

Protokolē Nora Vojevodska

Sēdi sāk plkst. 18:00

Sēdi beidz plkst. 19:15

Sēdes darba tēmas:

1. Jaunu biedru uzņemšana

2. LŽA, avīzes “Bauskas dzīve” un Sorainen pārstāvju tikšanās ar Konkurences padomi

3. LŽA mājas lapas redaktors

4. Mediju ekselences centra dibināšana

5. Pilnveidojamo/grozāmo likumu saraksts

6. LM izstrādātie Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”

7. Statūtu grozījumi

8. LŽA ikgadējā konference

Lēmumi

1. Jaunu biedru uzņemšana

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. LŽA saņēmusi pieteikumus no Ritas Rudušas un Egitas Jonānes un vienbalsīgi nobalso par uzņemšanu LŽA. 5– par, 0 – pret, 0 – atturas

2. LŽA, avīzes “Bauskas dzīve” un Sorainen pārstāvju tikšanās ar Konkurences padomi

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. LŽA valdes priekšsēdētāja S.Jemberga kopā ar pārstāvjiem no avīzes “Bauskas dzīve” un advokātu biroja Sorainen tikās ar Konkurences padomi, lai pārrunātu, kā cīnīties pret pašvaldību finansētiem medijiem. Diemžēl šis jautājums nav Konkurences padomes kompetencē un vienīgais veids būtu “Bauskas dzīvei” vērsties ar konkrētiem aprēķiniem par zaudējumiem, kas radušies pašvaldību mediju kropļotā tirgus dēļ, tiesā. Konkurences padome šajā gadījumā būtu gatava sniegt atzinumu par to, ka pašreizējā situācija ar pašvaldību medijiem rada negodīgas konkurences apstākļus mediju tirgū. 5– par, 0 – pret, 0 – atturas S.Jemberga 31.10.15.

2. Paralēli jāsagatavo un jānosūta vēstules par mediju tirgus kropļošanas ierobežošanu:
* Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijai
* Tirdzniecības Rūpniecības kamerai
* Preses izdevēju asociācijai
5– par, 0 – pret, 0 – atturas S.Jemberga 31.10.15.

3. Lūgt LŽA biedrus pieteikties, kuri varētu sniegt datus par līdzekļu apmēru, kas tiek izlietoti pašvaldību mediju uzturēšanai, lai saprastu kopējo līdzekļu apjomu. 5– par, 0 – pret, 0 – atturas S.Jemberga 31.10.15.

3. LŽA mājas lapas redaktors

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. Lūgums LŽA biedrus pieteikties vai izvirzīt kādu par LŽA mājas lapas redaktoru. 5– par, 0 – pret, 0 – atturas R.Tjarve 31.10.15.

4. Mediju ekselences centra dibināšana

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. Mediju ekselences centra dibināšana plānota š.g.11.novembrī Tallinā, no Latvijas kā iespējamie dibinātāji piedalīsies :

Re:Baltica

LTV

LŽA

MGT vai Komercraidorganizāciju asociācija.

Centru vadīs Rita Ruduša, tas būs LV radīts NVO, no Igaunijas dibinātāji būs EER, Izdevēju asociācija un Baltijas Filmu skola, no Zviedrijas SSE Riga. Par biedriem varēs kļūt arī citas organizācijas. LŽA biedriem jāsāk formulēt savas vajadzības apmācību jomā. 5– par, 0 – pret, 0 – atturas

5. Pilnveidojamo/grozāmo likumu saraksts

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. LŽA jāsagatavo pilnveidojamo/grozāmo likumu saraksts, piesaistot juristus no advokātu biroja Sorainen. 5– par, 0 – pret, 0 – atturas R.Tjarve 08.10.15.

6. LM izstrādātie Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. LŽA jāturpina darbs pie risinājumu ierosinājumiem, kā ilgtermiņā (5 gadu laikā) pāriet uz vienotu nodokļu slogu, apliekot autoratlīdzības žurnālistikā ar VSAOI kā darba algai. VSAOI piemērošanai autoratlīdzībām jāskata kompleksi ar vairākiem jautājumiem, piemēram – reklāmas aiziešana no sabiedriskajiem medijiem, likvidējot pašvaldību finansētos medijus, u.c. 5– par, 0 – pret, 0 – atturas A.Ģiga
M.Fridrihsone 26.10.15.

7. Statūtu grozījumi

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. Jāsagatavo statūtu grozījumi un jārīko biedru kopsapulce, lai lemtu par turpmāku finansiāla atbalsta piešķiršanas/aizdošanas mehānisma izveidi LŽA biedriem. 5– par, 0 – pret, 0 – atturas A.Krauze

26.10.15.

8. LŽA ikgadējā konference

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. Aicinām LŽA biedrus piedāvāt sev interesējošas tēmas LŽA ikgadējai konferencei
5– par, 0 – pret, 0 – atturas S.Jemberga

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / S.Jemberga /

(paraksts)

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

(paraksts)