27/05/2024 16:13
Search

Valdes sēdes protokols, 06.06.2016.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.4

 

Rīgā                                                                                        2016.gada 6.jūnijā

 

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētājs                                     Ivo Leitāns

 

Piedalās:                                                                

 

Valdes priekšsēdētājs                                                 Ivo Leitāns

Valdes locekle                                                            Arta Ģiga

Valdes loceklis                                                           Filips Lastovskis

Valdes locekle                                                            Daiga Bitiniece

Valdes locekle                                                            Anna Platpīre

Valdes locekle                                                            Inga Spriņģe

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

 

 

 

Sēdi sāk plkst. 18:00

Sēdi beidz plkst.19:50

Sēdes darba tēmas:

 

1.Valdes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.

 

  1. Plānotie darbi.

 

 

 

 

 

Lēmumi

 

  1. Valdes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

I.Leitāns par valdes priekšsēdētāja vietnieci izvirza I.Spriņģi

6– par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

  1. Plānotie darbi.

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

1. Pārskatīt biedru naudu nemaksātāju rindas, lemt par tālāko nemaksātāju atstāšanu LŽA

2. Par autoratlīdzību aplikšanu ar sociālo nodokli pagaidām tālāk nevirzīt, kamēr LŽA nav vienotas nostājas šajā jautājumā.

3. Valdes sēdes noturēt katra mēneša pirmajās pirmdienās.

 

4.Sekot līdzi diskusijai par krimināllikuma grozījumiem.

 

5. Sekot līdzi MK akreditācijas noteikumu pieņemšanai.

 

6. Tikties ar R.Putni, lai pārrunātu par Kultūras ministrijas mediju nostādnēm.

 

7. Sekot, kas notiek ar labojumiem pēc reģionālo mediju darba grupas.

 

8. 17.05.tika nosūtītas vēstules prezidentam, ministru prezidentam, Saeimas priekšsēdētājai un Saeimas jurid.komisijas priekšsēdētājam par normatīvo aktu uzlabojumiem un papildinājumiem, lai izpildītu likuma “Par valsts noslēpumu” prasības, sekot līdzi virzībai šajā jautājumā.

 

9. Sekot līdzi notikumiem “Bauskas dzīves” tiesvedības procesā.

 

10. Veicināt žurnālistu profesionālās apmācības reģionos.

 

11. Satikties ar krieviski runājošo mediju Latvijā žurnālistiem, lai veicinātu vienotas informatīvās telpas veidošanu.

Par – 6

Pret- 0

Atturas – 0

 

Par – 6

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

Par – 6

Pret- 0

Atturas – 0

 

Par – 6

Pret- 0

Atturas – 0

 

Par – 6

Pret- 0

Atturas – 0

 

Par – 6

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

Par – 6

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

Par – 6

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par – 6

Pret- 0

Atturas – 0

 

Par – 6

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

Par – 6

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs: ______________________ / I.Leitāns /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)