18/07/2024 19:51
Search

Valdes sēdes protokols, 07.11.2016.

 

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.8

 

Rīgā                                                                                        2016.gada 7.novembrī

 

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētājs                                     Ivo Leitāns

 

Piedalās:                                                                

 

Valdes priekšsēdētājs                                                  Ivo Leitāns

Valdes locekle                                                Daiga Bitiniece

Valdes locekle                                                Anna Platpīre

Valdes loceklis                                                           Filips Lastovskis

Valdes locekle                                                Arta Ģiga

Valdes locekle                                                Inga Spriņģe

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

 

 

 

Sēdi sāk plkst. 18:30

Sēdi beidz plkst.19:50

Sēdes darba tēmas:

 

 

  1. Biedru – nemaksātāju darbības apturēšana, jaunu uzņemšana
  2. LŽA sadarbība ar BMIC, viesis – Rita Ruduša
  3. Par LŽA izcilības balvu 2016 un jaunas nominācijas ieviešanu
  4. Par pasākumu 1.12. sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību, kas veltīts Preses brīvības 250 gadu jubilejai
  5. Par delegātiem un pozīciju ar mediju politiku saistītās sanāksmēs 8.XI: a) Saeimā par sabiedrisko mediju likumprojektu LŽA pārstāv I.Leitāns un b) MK par pamatnostādnēm (pašvaldību izdevumi) LŽA pārstāv D.Bitiniece.

 

Lēmumi

 

  1. Biedru – nemaksātāju darbības apturēšana, jaunu uzņemšana

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Saskaņā ar LŽA statūtu 4.7.1. punktu, valde lemj par biedru darbības apturēšanu Ansim Pūpolam.

 

 

 

Saņemts pieteikums no Kima Kosmačeva par iestāšanos LŽA. Balsojums par uzņemšanu:

Par –6

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

Par –5

Pret- 0

Atturas – 1

 

 

 

 

  1. LŽA sadarbība ar BMIC, viesis – Rita Ruduša

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

LŽA saņēmusi piedāvājumu no BMIC turpināt 2016.gadā aizsākto tradīciju un ikgadējo LŽA konferenci rīkot kopā ar BMIC. Konferences iespējamais datums – 17.03.2017., SSE telpās.

LŽA biedriem lūgums tuvākā laikā (līdz 25.novembrim) iesūtīt tēmas, par kurām vēlētos dzirdēt konferencē.

BMIC no savas puses organizētu vairāku ārzemju ekspertu/žurnālistu dalību konferencē.

Par –6

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Par LŽA izcilības balvu 2016 un jaunas nominācijas ieviešanu

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LŽA Izcilības balvu varētu rīkot 17.03.2017. vakarā, SSE. 2017.gada sākumā tiks izsludināta pieteikšanās un darbu iesūtīšanas kārtība Izcilības balvai. Tiek apspriesta iespēja sadarbībā ar A.Vaidera fondu ieviest jaunu nomināciju par izciliem sasniegumiem sporta žurnālistikā.

Par –6

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

I.Leitāns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Par pasākumu 1.12. sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību, kas veltīts Preses brīvības 250 gadu jubilejai

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

LŽA sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību 1.decembrī rīkos pasākumu, kas ir veltīts Preses brīvības 250 gadu jubilejai, kura programmā plānots aicināt sekojošus dalībniekus (dalībnieki ir uzrunāti, bet var būt korekcijas):

Paneļdiskusija:

1.     Lolita Čigāne (Vienotība)

2.     Krauze (ZZS)

3.     Jurists, kas pārstāv  Bauskas Dzīve tiesvedībā

4.     Daiga Bitiniece kā reģionālās preses pārstāve

 

Ar runu uzstāsies žurnālists – Austrālijas latvietis Pēteris Greste.

Par –6

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Par delegātiem un pozīciju ar mediju politiku saistītās sanāksmēs 8.XI: a) Saeimā par sabiedrisko mediju likumprojektu LŽA pārstāv I.Leitāns un b) MK par pamatnostādnēm (pašvaldību izdevumi) LŽA pārstāv D.Bitiniece

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

Par delegātiem un pozīciju ar mediju politiku saistītās sanāksmēs 8.XI: a) Saeimā par sabiedrisko mediju likumprojektu LŽA pārstāv I.Leitāns un b) MK par pamatnostādnēm (pašvaldību izdevumi) LŽA pārstāv D.Bitiniece

 

Par –6

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

 

 

08.11.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs: ______________________ / I.Leitāns /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)