24/02/2024 00:36
Search

Valdes sēdes protokols, 08.06.2015.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.3

Rīgā, 2015.gada 08.jūnijā

Valdes priekšsēdētāja Anda Rožukalne

Valdes priekšsēdētāja Anda Rožukalne

Valdes locekle Sigita Kirilka

Valdes locekle Māra Miķelsone

Valdes locekle Evita Puriņa

Protokolē Nora Vojevodska

Sēdes tēma – Dažādi aktuāli jautājumi.

1. LŽA kopsapulces darba kārtība š.g.12.jūnijā pl.18:00, Kino muzejā, Peitavas ielā 10

 

 

1. LŽA kopsapulces darba kārtība š.g.12.jūnijā pl.18:00, Kino muzejā, Peitavas ielā 10

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. LŽA valdes priekšsēdētājas A.Rožukalnes uzruna biedriem, padarīto darbu

2. Jaunas valdes vēlēšanas

3. Revidenta vēlēšanas

4. Izcilības balvas žūrijas vēlēšanas

4– par, 0 –

pret, 0 –

atturas

5. Ētikas komisijas vēlēšanas

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / A.Rožukalne /

(paraksts)

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

(paraksts)