17/06/2024 00:43
Search

Valdes sēdes protokols, 09.01.2017.

 

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.1

 

Rīgā                                                                                        2017.gada 9.janvārī

 

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētājs                                     Ivo Leitāns

 

Piedalās:                                                                

 

Valdes priekšsēdētājs                                                  Ivo Leitāns

Valdes locekle                                                Daiga Bitiniece

Valdes locekle                                                Anita Brauna

Valdes locekle                                                Arta Ģiga

Valdes locekle                                                Anna Platpīre

Valdes loceklis                                                           Filips Lastovskis

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

 

 

 

Sēdi sāk plkst. 18:30

Sēdi beidz plkst.19:50

Sēdes darba tēmas:

 

  1. Par LŽA delegātiem darba grupai par jauno mediju vides regulējumu.
  2. Par sanāksmi KM (mediju profesionāļu un studiju programmu pārstāvju tikšanās).
  3. Par Izcilības balvu.
  4. Dažādi (Preses likums, jauni biedri utt).

 

 

 

Lēmumi

  1. Par LŽA delegātiem darba grupai par jauno mediju vides regulējumu.

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

 

 

 

 

Valde deleģē Andu Rožukalni pārstāvēt LŽA darba grupā par jauno mediju vides regulējumu.

Par –6

Pret- 0

Atturas – 0

 

10.01.2017.

 

 

  1. Par sanāksmi KM (mediju profesionāļu un studiju programmu pārstāvju tikšanās).

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Valde deleģē A.Ģigu pārstāvēt LŽA KM 18.01.sanāksmē. KM komunikācijas studiju programmu un mediju organizāciju pārstāvju kopīgās sanāksmes mērķis – veidot dialogu starp nozares pārstāvjiem ar nolūku pilnveidot sadarbību, apzināt problēmas un meklēt tām risinājumus. Lai arī daudzi nozares profesionāļi strādā studiju programmās par pasniedzējiem, ir svarīgi nozarei sanākt kopā, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu, apspriestu komunikācijas izglītības tendences un darba tirgus pieprasījumu.

 

Par –6

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

 

 

18.01.2017.

 

  1. Par Izcilības balvu.

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Tuvākā laikā tiks izsludināta LŽA Izcilības balvas pieteikšanās kārtība un nominācijas.

Izcilības balvas ceremonijas plānotais datums – 17.03.2017.

17.03.notiks arī LŽA un BMC kopīgi rīkotā konference. Par konferences tēmām un piesaistītajiem konferences dalībniekiem atbildīgie Anna Platpīre un Filips Lastovskis.

 

Par –6

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

 

  1. Dažādi

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Atvērtajā Preses likumā uz otro lasījumu ir iesniegti priekšlikumi, kurus LŽA var atbalstīt. Jāturpina sekot līdzi likuma skatīšanai komisijā un jāreaģē uz priekšlikumiem, kas var parādīties uz trešo lasījumu.

 

Saņemts pieteikums no Teņa Bikovska par iestāšanos LŽA.

Par –6

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

 

 

Par –6

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

 

 

I.Leitāns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs: ______________________ / I.Leitāns /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)