02/10/2023 23:49

Valdes sēdes protokols, 11.01.2016.


Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.1

Rīgā, 2016.gada 11.janvārī

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja Sanita Jemberga

Piedalās:

Valdes priekšsēdētāja Sanita Jemberga

Valdes locekle Arta Ģiga

Valdes loceklis Rolands Tjarve

Valdes locekle Gunta Sloga

Valdes locekle Anna Platpīre

Valdes loceklis Arnis Krauze

Valdes locekle (neklātienē) Madara Fridrihsone

Protokolē Nora Vojevodska

Madara Fridrihsone nevar būt klāt, bet balsojumus iesniegusi rakstiski pirms sēdes.

Sēdi sāk plkst. 17:45

Sēdi beidz plkst. 19:15

Sēdes darba tēmas:

1. LŽA pārstāvju deleģēšana VK veidotās starpinstitucionālajai darba grupā, kas turpmāk strādās pie jauniem mediju akreditācijas noteikumiem.

2. LŽA biedru nemaksātāju un citās profesijās strādājošo (piem.sabiedriskās attiecības) izslēgšana no LŽA.

3. Pilnveidojamo/grozāmo likumu saraksts.

4. LŽA ikgadējā konference un balvu pasniegšanas ceremonija 2016.gadā 18.-19.martā.

Lēmumi

1. LŽA pārstāvju deleģēšana VK veidotās starpinstitucionālajai darba grupā, kas turpmāk strādās pie jauniem mediju akreditācijas noteikumiem.

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. LŽA deleģē darbam starpinstitucionālajā darba grupā, kas strādās pie jauniem mediju akreditācijas noteikumiem LŽA valdes locekli A.Ģigu un biedru I.Leitānu

7– par, 0 – pret, 0 – atturas S.Jemberga 15.01.2016.

2. LŽA biedru nemaksātāju un citās profesijās strādājošo (piem.sabiedriskās attiecības) izslēgšanu no LŽA.

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. LŽA lietvedei N.Vojevodskai uzdot atkārtoti sazināties ar LŽA biedriem, kuri nav snieguši atbildes uz LŽA izsūtītajiem epastiem. Par tiem, kuri neatbildēs vai nevarēs iesniegt aktīvas žurnālistiskas darbības apliecinājumu, LŽA valde lems par izslēgšanu.

Pēc pašu iniciatīvas no LŽA izstājušies:

L.Zvejniece

S.Demante

A.Kārkluvalks

J.Šleiers

A.Peilāne

D.Melbiksis

Par – 7
Pret- 0
Atturas – 0
N.Vojevodska 30.01.2016.

3. Pilnveidojamo/grozāmo likumu saraksts.

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. Pilnveidojamo/grozāmo likumu saraksts, piesaistot juristus no advokātu biroja Sorainen.

7– par, 0 – pret, 0 – atturas R.Tjarve 30.01.2016.

4. LŽA ikgadējā konference un balvu pasniegšanas ceremonija 2016.gadā 18.un 19.martā

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. LŽA Izcilības balvas ceremoniju un ikgadējo konferenci tiek plānots organizēt 18.un 19.03.2016. Izsludināta LŽA Izcilības balvas darbu iesniegšanas kārtība.

7– par, 0 – pret, 0 – atturas Atbildīgā par konferenci – A.Platpīre.

Atbildīgie par LŽA balvas ceremoniju A.Krauze, R.Tjarve 29.02.2016.

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / S.Jemberga /

(paraksts)

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

(paraksts)