02/10/2023 23:10

Valdes sēdes protokols 15.03.2016.


Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.2

 

Rīgā                                                                                        2016.gada 15.martā

(valdes sēde noturēta elektroniski)

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja                                     Sanita Jemberga

 

Piedalās:                                                                

 

Valdes priekšsēdētāja                                                 Sanita Jemberga

Valdes locekle                                                            Arta Ģiga

Valdes loceklis                                                           Rolands Tjarve

Valdes locekle                                                            Gunta Sloga

Valdes locekle                                                            Anna Platpīre

Valdes loceklis                                                           Arnis Krauze

Valdes locekle                                                            Madara Fridrihsone

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

 

 

 

Sēdi sāk plkst. –

Sēdi beidz plkst.-

Sēdes darba tēmas:

 

1.Valdes nostāja KM darba grupā par pašvaldību medijiem.

 

  1. LŽA pārstāvis NKC filmu ražošanas konkursa ekspertu komisijā.

 

  1. Valde apstiprina LŽA ikgadējās konferences darba kārtību, kura notiks 18. un 19.martā Stokholmas Ekonomikas augstskolā, Strēlnieku 4a

 

  1. Jaunu biedru uzņemšana, esošo izstāšanās.

 

  1. Citi jautājumi, korespondence.

 

 

 

 

Lēmumi

 

  1. Valdes nostāja KM darba grupā par pašvaldību medijiem.

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Pēc konsultācijām gan ar asociācijas biedriem, gan ar reģionālajiem medijiem ārpus asociācijas Valde pieņem nostāju par pašvaldību medijiem, ko pārstāvēt KM darba grupā http://www.latvijaszurnalisti.lv/raksti/2016/02/17/latvijas-zurnalistu-asociacijas-lza-nostaja-par-pasvaldibu-informativajiem-izdevumiem/

 

7– par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

  1. LŽA pārstāvis NKC filmu ražošanas konkursa ekspertu komisijā.

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Valde deleģē Guntu Slogu pārstāvēt asociāciju Nacionālā Kinocentra filmu ražošanas konkursa ekspertu komisijā.

Par – 7

Pret- 0

Atturas – 0

 

 

 

  1. Valde apstiprina LŽA ikgadējās konferences darba kārtību, kura notiks 18. un 19.martā Stokholmas Ekonomikas augstskolā, Strēlnieku 4a

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Konferences programma izsūtīta biedriem. Par konferenci atbildīgā – A.Platpīre.

 

7– par, 0 – pret, 0 – atturas

A.Platpīre

18.03.2016.

 

  1. Jaunu biedru uzņemšana, esošo izstāšanās un izslēgšana

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

 

 

 

 

2.

Jaunu biedru uzņemšana, balsošana par sarakstu:

Ieva Jurevica

Māris Klūga

Vita Anstrate

Gints Grūbe

 

LŽA biedru izstāšanās vai izslēgšana, balsošana par sarakstu:

Delmi Alvarez

Sergejs Bižāns

Tīna Ķuze

Liāna Pudule-Indāne

Jānis Banders

Linda Krūmiņa

Zita Lazdāne

Inita Fedko

4– par, 0 – pret, 3 – atturas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balsojums

7 – par, 0-pret, 0-atturas

 

03.03.2016.

 

  1. Citi jautājumi, korespondence.

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

1.

 

 

 

 

2.

Ētikas komisija ir saņēmusi sūdzību par Liepājas žurnālistes Sarmītes Pujēnas darbību un no Labdaris.LV par sižetu DeFacto.

 

 

Vēstule no Tiesībsarga, aicinot žurnālistus neminēt cilvēku tautību.

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / S.Jemberga /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)