24/09/2023 23:51

Valdes sēdes protokols, 18.05.2015


Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.2

 

Rīgā,

2015.gada 18.maijā

 

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja                                     Anda Rožukalne

 

Piedalās:                                                                

 

Valdes priekšsēdētāja                                                 Anda Rožukalne

Valdes locekle                                                            Sigita Kirilka

Valdes locekle                                                            Māra Miķelsone

Valdes locekle                                                            Olga Dragiļeva

Valdes loceklis                                                           Pēteris Zirnis

 

Protokolē Nora Vojevodska

 

 

Sēdi sāk plkst. 18:00

Sēdi beidz plkst. 19:30

Sēdes tēma – Dažādi aktuāli jautājumi.

Sēdes darba kārtība:

 

  1. Konferences rīkošana ar Ronaldu Koenu no ASV
  2. LŽA kopsapulce un Izcilības balva
  3. NEPLP kandidāta izvirzīšana
  4. Jaunu biedru uzņemšana

 

Lēmumi

  1. Konferences rīkošana ar Ronaldu Koenu no ASV

 

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš
1. Lai izvairītos no iespējama politiskā spiediena, valde nolemj atteikties no kopīgas konferences rīkošanas ar R.Koenu no ASV. R.Koens sadarbojas ar dažādām politiskām biedrībām Latvijā, kas neļautu LŽA palikt neitrālai. 5– par, 0 – pret, 0 – atturas

 

  1. LŽA kopsapulce un Izcilības balva

 

 

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš
1. Iespējamie datumi LŽA kopsapulces rīkošanai un Izcilības balvas pasniegšanas ceremonijai ir no 12.-18.jūnijam. Par konkrēto datumu tiks paziņots nedaudz vēlāk.Iespējamā norises vieta –Kinomuzejs.Pasākuma virsvadītājs piekritis būt A.Krauze.

 

5- par, 0-pret, 0-atturas P.Zirnis 30.05.2015.

 

 

  1. NEPLP kandidāta izvirzīšana

 

 

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš
1. LŽA valde vienbalsīgi nolemj izvirzīt NEPLP locekļa amatam Gunti Rozenbergu. Otra iespējamā kandidāta (M.Kaprāna) izvirzīšanu no LŽA valde neatbalsta, jo M.Kaprāns nav LŽA biedrs, viņam nav darba pieredzes medijos un nav zināmas M.Kaprāna pozīcijas attiecībā uz LŽA izvirzītajiem mērķiem. Kandidātu pieteikšanās termiņš ir 22.05. Ja kāds no biedriem vēl vēlas pieteikties, tas jāizdara tuvāko dienu laikā. 5– par, 0 – pret, 0 – atturas   22.05.2015.

 

  1. Jaunu biedru uzņemšana

 

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš
1. Valde lemj uzņemt:Sarmīti Pujēnu 

LŽA saņemts pieteikums no The Baltic Times žurnālista Frederic Eliyahu Eger, taču rekomendāciju trūkuma dēļ, uzņemšana pagaidām atlikta.

 

 

5– par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / A.Rožukalne /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

(paraksts)

 

,