13/04/2024 06:01
Search

Valdes sēdes protokols 21.08.2013.

 

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.6

 

Rīgā,                                                                                                   2013.gada 21.augustā

 

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja                                             Anda Rožukalne

 

Piedalās:                                                              

Valdes locekle                                                          Olga Dragiļeva

Valdes locekle                                                          Dita Arāja

Valdes locekle                                                          Arta Ģiga

Valdes priekšsēdētāja                                             Anda Rožukalne

Valdes loceklis                                                         Pēteris Zirnis

Valdes locekle                                                          Nellija Ločmele

Valdes locekle                                                          Madara Fridrihsone

 

Uzaicināts LŽA biedrs Guntis Rozenbergs

 

Protokolē                                                       Arta Ģiga

 

Sēdi sāk plkst. 09:00

Sēdi beidz plkst. 11:00

 

Sapulces darba kārtība:

  1. Jaunu biedru uzņemšana
  2. Jautājums par autoratlīdzību aplikšanu ar 30% sociālo nodokli

 

Lēmumi

 

  1. 1.    Jaunu biedru uzņemšana

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Uzņemti 3 jauni biedri: Vineta Vizule, Kristīne Harmsena, Aleksandra Fahretdinova

7- par, 0-pret, 0-atturas

A.Rožukalne

 

 

 

 

 

  1. 2.    Jautājums par autoratlīdzību aplikšanu ar 30% sociālo nodokli

 

 

Autoratlīdzību aplikšana ar 30% sociālo nodokli. Valdība ierosinājusi autoratlīdzību, ko saņem arī daudzi žurnālisti, aplikt ar 30% sociālo nodokli. LŽA biedri ir diskutējuši par šo priekšlikumu, izteikti dažādi viedokļi. Valdei jāpieņem lēmums par kopīgu LŽA paziņojumu.

Anda Rožukalne atgādina kāds bijis ceļš līdz šiem priekšlikumiem, diskusija par sociālo nodrošinājumu uzsākta LŽA biedru uzdevuma, LŽA ierosināja sadalīt iedzīvotāju ienākumu nododokli no autroatlīdzības divās daļās un pusi ieskaitīt sociālajā budžetā, taču priekšlikums neguva VID un finanšu ministrijas atbalstu.

LŽA biedru sarakstē lielākā daļa ir par sociālā nodokļa maksāšanu, taču biedriem trūkst informācijās kā tieši plānots nodokli iekasēt, kā tas dalīsies starp darab devēju un darba ņēmēju.

LŽA biedri, kas ir arī darba devēji, norāda, ka no 1.janvāra par 30% pacelt nodokļu sadaļu nav iespējams, mediju organizāciju budžeti jau ir saplānoti. Ir priekšlikums noteikt pārejas periodu un nodokli neiekasēt no 2014.gada 1.janvāra.

 

 

Madara Fridrihsone- nav pamata noraidit īpašo nodokļu režīmu žurnālistiem, jo sezonas darba veicējiem to nupat ieviesa. Turpinam strādāt pie priekšlikuma par 15% IIN un 15% sociālā nodokļa ieviešanu autoratlīdzībām. Nepieciešamas 23-5 gadu pārejas periods nodokļa ieviešanai.

 

Anda Rožukalne- apkopojot biedru viedokļus, redzams, ka sociālā nodrošināšana ir problēma un tā ir jārisina. Bet jādiskutē par ieviešanas mehānismiem.

 

Pēteris Zirnis- vēlreiz jārunā par 15%-15% modeli ar valdību, jāturpina diskusija par ieviešanas mehānismiem. Nevar nodokli ieviest no 1.janvāra. Žurnālistu problēmu dēļ nedrīkst uzspiest sociālo nodokli no autoratlīdzības citām radošajām profesijām, kurām ir cita situācija.

 

Nellija Ločmele- atbalsta 15%-15% modeli, nepiekrīt nodokļa ieviešanai no 1.janvāra. Aicina valdībai ķerties pie mediju tirgus sakaŗtošanas, lai nebūtu konkurences kropļošanas.

 

Olga Dragiļeva- esošā sociālā nodrošinājuma sistēma jāpārskata, jāturpina sarunas ar valdību, jāparedz pārejas periods.

 

Dita Arāja- jāprasa pārejas periods nodokļa ieviešanai, arī darba ņēmēji saprot, ka no 1.janvāra šo nodokli maksāt nevarēs. Valdībai jādomā par atbalsta mehānismiem žurnālistikai.

 

Arta Ģiga- nepiciešams 3-6 gadu pārejas periods atkarībā no nodokļa sadalījuma. Jāskatās, kādi vēl likumi būtu jāmaina vai jāpapildina, viena nodokļa iekasēšana situāciju neuzlabo.

 

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

2.

Valde nolemja, ka ņemot vērā biedru un valdes locekļu viedokļus, sagatavos paziņojumu, ka LŽA konceptuāli atbalsta sociālās nodrošināšanas problēmas risināšanu, bet prasa ņemt vērā reālo situāciju un neieviest nodokli no 2013.gada 1.janvāra pilnā apjomā.

 

7– par, 0 – pret, 0 – atturas

A.Rožukalne

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / A.Rožukalne /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / A.Ģiga /

  (paraksts)