27/05/2024 16:17
Search

Valdes sēdes protokols, 24.08.2015.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”
VALDES SĒDES PROTOKOLS
Nr.6

Rīgā, 2015.gada 24.augustā

Sēdi vada
Valdes priekšsēdētāja Sanita Jemberga

Piedalās:

Valdes priekšsēdētāja Sanita Jemberga
Valdes locekle Arta Ģiga
Valdes loceklis Rolands Tjarve
Valdes locekle Anna Platpīre
Valdes loceklis Arnis Krauze

Protokolē Nora Vojevodska

Sēdi sāk plkst. 18:00
Sēdi beidz plkst. 19:15
Sēdes darba tēmas:

1. Jaunu biedru uzņemšana
2. NEPLP locekļa amata kandidāta izvirzīšana
3. LŽA vadības un A.Dimanta tikšanās ar prezidenta pārstāvjiem
4. Valdes atbalsts A.Dimantam, statūtu grozījumi
5. LM izstrādātie Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”
6. KM izstrādāto pamatnostādņu apspriešana
7. Mediju ekselences centra dibināšana

Lēmumi

1. Jaunu biedru uzņemšana

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš
1. LŽA saņēmusi pieteikumu no Roberta Šteinberga par iestāšanos LŽA. Valde lūdz iesniegt R.Šteinbergam motivācijas vēstuli ar pamatojumu, kādēļ vēlas kļūt par LŽA biedru 5– par, 0 – pret, 0 – atturas

2. Gunta Rozenberga virzīšana NEPLP locekļa amatam

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš
1. LŽA atkārtoti virzīs G.Rozenbergu NEPLP locekļa amatam. 5– par, 0 – pret, 0 – atturas S.Jemberga
28.08.2015.
2. LŽA vēlas piedalīties Saeimas komisijas sēdē, kurā tiek izvērtēti kandidāti, lai skaidrotu savu nostāju par NEPLP kompetences sadalīšanu – atsevišķi par sabiedriskajiem un komercmedijiem. 5– par, 0 – pret, 0 – atturas R.Tjarve

28.08.2015.

3. LŽA vadības un A.Dimanta tikšanās ar prezidenta pārstāvjiem

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš
1. LŽA priekšsēdētāja S.Jemberga un biedrs A.Dimants tikās ar prezidenta pārstāvjiem, lai pārrunātu prezidenta iespēju sūdzēt Satversmes tiesā. Prezidenta kancelejas pārstāvji apliecina gatavību ar LŽA kopīgi strādāt likumdošanas jomā, lai turpmāk izvairītos no līdzīga veida precedentiem kā ar NEPLP atlaišana, kā arī pilnveidot citus likumus.
LŽA jāsagatavo pilnveidojamo/grozāmo likumu saraksts, piesaistot juristus no advokātu biroja Sorainen. 5– par, 0 – pret, 0 – atturas R.Tjarve

28.09.2015.

4. Valdes atbalsts A.Dimantam, statūtu grozījumi

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš
1. Valde ir izskatījusi A.Dimanta lūgumu pēc finansiāla atbalsta, un lēmusi aizdodot līdzekļus tiesāšanās vajadzībām uz gadu. 5– par, 0 – pret, 0 – atturas
2. Jāsagatavo statūtu grozījumi un jārīko biedru kopsapulce, lai lemtu par turpmāku finansiāla atbalsta piešķiršanas/aizdošanas mehānisma izveidi LŽA biedriem. 5– par, 0 – pret, 0 – atturas A.Krauze

28.09.2015.

5. LM izstrādātie Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš
1. LŽA ir iepazinusies ar LM izstrādātiem grozījumiem likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” un uzskata, ka jārod citi risinājumi, kā ilgtermiņā (5-15 gadu laikā) pāriet uz vienotu nodokļu slogu, apliekot autoratlīdzības žurnālistikā ar VSAOI kā darba algai. VSAOI piemērošanai autoratlīdzībām jāskata kompleksi ar vairākiem jautājumiem, piemēram – reklāmas aiziešana no sabiedriskajiem medijiem, likvidējot pašvaldību finansētos medijus, u.c. 5– par, 0 – pret, 0 – atturas A.Ģiga

21.09.2015.

6. KM izstrādāto pamatnostādņu apspriešana

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš
1. LŽA pārstāvji piedalījās KM izstrādāto Mediju pamatnostādņu apspriešanā un turpinās sadarbību.
5– par, 0 – pret, 0 – atturas S.Jemberga

7. Mediju ekselences centra dibināšana

Nr. Informācijai Balsojums Atbildīgais Termiņš
1. LŽA valdes priekšsēdētāja piedalījās apspriešanā par Mediju ekselences centra dibināšanu, LŽA varētu būt viens no centra dibinātājiem.
Tuvākā mēneša laikā plānotas jaunas tikšanās ar ziemeļvalstu pārstāvjiem, lai pārrunātu centra darbību. 5– par, 0 – pret, 0 – atturas S.Jemberga

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / S.Jemberga /
(paraksts)

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /
(paraksts)